18 Μαρ 2016

Η Μύκονος βραβεύτηκε με το Mate Travel Award στην ITB Berlin 2016

Η Μύκονος πηγαίνει Βερολίνο ξανά! - ITB Berlin 2016
Η .LifeThink που εδώ και 5 χρόνια ηγείται στο σχεδιασμό εφαρμογών για τα ελληνικά νησιά, ταξίδεψε για μία ακόμη φορά τη Μύκονο στο Βερολίνο........
Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου αποτελεί την πιο καταξιωμένη αλλά και πρωτοπόρα έκθεση στο χώρο της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς. Είναι η έκθεση που δημιουργεί τάσεις και αναδεικνύει νέους προορισμούς. Έτσι εδώ και δεκαετίες διοργανώνει, σε συνεργασία με το Foundation LGBT, το Pink Pavilion που φιλοξενεί αυστηρά και αποκλειστικά προορισμούς που μπορούν να επιλεγούν από τα μέλη του, προορισμούς που μπορούν να αποδείξουν υπηρεσίες φιλοξενίας χωρίς ανισότητες, ρατσισμό και αποκλεισμούς, ενώ παράλληλα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αισθητικής.
Η τολμηρή αυτή απόπειρα προώθησης του νησιού με στόχο εξειδικευμένες υψηλού εισοδήματος αγορές, υποστηρίχθηκε ένθερμα από καταξιωμένες επιχειρήσεις του νησιού της Μυκόνου. Επιχειρήσεις που εδώ και πολλά χρόνια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά στο σχηματισμού της παγκόσμιας αναγνωσιμότητας του νησιού.
Η Μύκονος , παρουσίασε το δικό της περίπτερο στο Pink Pavilion της ΙΤΒ. Η οργάνωση από την εταιρεία LifeThink αφορούσε σε επιμέρους δράσεις όπως: σχεδιασμό και διανομή 5.000 καλαίσθητων λευκωμάτων με πλούσιο, αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό από τις ομορφιές του νησιού και εκτενή αναφορά στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν.

Ωστόσο, το γεγονός που κάνει τη συγκεκριμένη προσπάθεια προβολής να ξεχωρίζει είναι ότι η ομάδα που την διοργάνωσε, λειτούργησε βασιζόμενη στο στοχευμένο destination marketing. Αυτό σημαίνει πως η όλη παρουσία και διοργάνωση του περιπτέρου της Μυκόνου είχε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και απέβλεπε να προσελκύσει συγκεκριμένο κοινό. Η προώθηση του νησιού εστίαζε στην έννοια της Διαφορετικότητας (Diversity) και της Ελευθερίας (Freedom), απευθυνόμενη κυρίως στην ανερχόμενη αγορά της διεθνούς IGL κοινότητας. Στο Pink Pavilion συμμετείχαν προορισμοί όπως η Αυστρία, η Κούβα, η Ίμπιθα, ο Καναδάς, η Γερμανία και άλλοι.

Με τον τρόπο αυτό, η Μύκονος κατέστησε σαφές πως ανήκει δικαίως στους κορυφαίους IGLT προορισμούς του κόσμου. Ταυτόχρονα, η προοδευτική αυτή στάση που ακολουθήθηκε από τους επιχειρηματίες σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνολογικά προβολή και την εναρμονισμένη με την ομορφιά του νησιού αισθητική επισφραγίζει την ηγετική θέση της Μυκόνου στην Ελληνική τουριστική βιομηχανία.
Τέλος, με περηφάνια ανακοινώνουμε πως το νησί της Μυκόνου, βραβεύτηκε με το Mate Travel Award, ως ένας από τους καλύτερους gay προορισμούς παγκοσμίως. Το βραβείο παρέλαβαν η κ. Τόνια Ανδρόνικου, πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής της Μυκόνου, καθώς και η κ. Αφροδίτη Δελλαπόρτα, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας .LifeThink.  

Mykonos goes Berlin again! – ITB Berlin 2016
.LifeThink, a premium design and development company with leading travel applications for the Greek islands, traveled once again Mykonos to Berlin.
The ITB Berlin is the most renowned and leading exhibition in the global tourism market. It is the exhibition that creates trends and highlights new destinations. So for decades they have been organizing in collaboration with the Foundation LGBT, the Pink Pavilion, which strictly and exclusively hosts destinations that can be selected by their members, destinations that can provide hosting services without inequalities, racism and exclusion, while they can offer services of high quality and aesthetics.

This bold attempt to enhance and promote the island aiming at exclusive markets with high income was strongly supported by renowned companies in the island of Mykonos. Enterprises that for many years have been the backbone in the formation of the global recognition and identity of the island.

Mykonos, presented its very own stand at the Pink Pavilion of ITB. Its design and organization by .LifeThink related to specific actions such as the creation and distribution of 5000 booklets with abundant, exclusive photographic material of the beauties of the island and extensive reference to the enterprises involved.

However, the fact that makes this effort to promote Mykonos quite special is that the team who organized the project, worked based on the concept of targeted destination marketing. This means that the whole presence and organization of Mykonos Stand had a specific character and aimed to attract a particular audience. The promotion of the island focused on the concept of Diversity and Freedom, addressed mainly to the international LGBT community. At the Pink Pavilion also participated destinations just as Austria, Cuba, Ibiza, Canada, Germany and others.

In this way, Mykonos made clear that it rightfully belongs to the top IGLT destinations of the world. At the same time, the progressive attitude shown by following the specialized and targeted display of the island, by the entrepreneurs of the island, gives Mykonos the leading role at the Greek tourism industry.

Last but not least, we proudly announce that Mykonos was awarded with the Mate Travel Award, as one of the best destinations worldwide serving the interests of the LGBT community. The award was received by Mrs. Tonia Andronikou, President of the Mykonos Tourism Committee and Mrs. Aphrodite Dellaporta, Strategic Relationships Executive at .LifeThink.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...