28 Μαρ 2016

Στον «αέρα» τα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία

Με κατάρρευση στα δικαστήρια απειλούνται όσα πρόστιμα μπήκαν από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας
«Πέφτουν» τα πρόστιμα για «μαύρη» εργασία, εξαιτίας νομοθετικών κενών και παραλείψεων.
Δικαστήρια στην περιφέρεια προχώρησαν στην ακύρωση προστίμων που επιβλήθηκαν.......
σε εργοδότες για αδήλωτη εργασία, καθώς έκριναν «ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα» την υπουργική απόφαση που το καλοκαίρι του 2013 προσδιόρισε βαρύτατες χρηματικές κυρώσεις.
Η ποσοτικοποίηση των προστίμων (σε συνάρτηση και με την ηλικία του αδήλωτου εργαζόμενου) οδήγησε στην επιβολή χρηματικών κυρώσεων 10.549 ευρώ για κάθε υπάλληλο άνω των 25 ετών (και διαφορετικά ποσά σε άλλες περιπτώσεις, ανάλογα με τον κατώτατο μισθό κ.λπ.).
Ωστόσο, όσα πρόστιμα μπήκαν από το υποστελεχωμένο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας απειλούνται με κατάρρευση στα δικαστήρια, όχι επειδή δεν έγινε η συγκεκριμένη παράβαση, αλλά γιατί η επίμαχη υπουργική απόφαση κρίθηκε ότι δεν μπορεί να βρει στήριγμα στην ισχύουσα νομοθεσία (καθώς λείπουν τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να προσδιορίζεται το ύψος των προστίμων ανά παράβαση κ.λπ.).

Από κυβερνητικής πλευράς έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες αναμόρφωσης του συστήματος επιβολής κλιμακούμενων προστίμων. Η νέα νομοθετική ρύθμιση για κλιμακούμενα ηπιότερα πρόστιμα, υποχρέωση νόμιμης πρόσληψης - ασφάλισης κ.λπ. μπορεί να έχει αποτέλεσμα, εφόσον λειτουργούν αδιαλείπτως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και το αποτέλεσμα θα αφορά φυσικά το μέλλον.
Για τα έως τώρα πρόστιμα όμως οι παραβάτες εργοδότες που «πιάστηκαν» να έχουν αδήλωτους εργαζόμενους, μπορούν να... κοιμούνται ήσυχοι ότι θα γλιτώσουν από μεγάλα ποσά, αρκεί να έχουν προσβάλει έγκαιρα στα δικαστήρια το πρόστιμο. Ηδη στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, διοικητικά δικαστήρια ακύρωσαν πρόστιμα, εντοπίζοντας νομοθετικά κενά και προβλήματα της ισχύουσας υπουργικής απόφασης.

Σε μία από τις περιπτώσεις, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λάρισας ακύρωσε πρόστιμο 10.549€ που επέβαλαν επιθεωρητές εργασίας σε αναψυκτήριο της περιοχής, όταν, διενεργώντας επιτόπιο έλεγχο, εντόπισαν μια σερβιτόρα που εργαζόταν αδήλωτη, αφού ο εργοδότης δεν την είχε αναγράψει στον «πίνακα απασχολούμενου προσωπικού και ωρών», όπως απαιτεί η νομοθεσία να γίνεται αυθημερόν, με την πρόσληψη κάθε υπαλλήλου.
Η επιβολή του προστίμου «έπεσε», επειδή το Δ. Πρωτοδικείο έκρινε ανίσχυρες και μη εφαρμοστές τις διατάξεις της επίμαχης υπουργικής απόφασης, που αφορούν τις κυρώσεις για τη μη αναγραφή εργαζομένων στον πίνακα.

Η υπουργική απόφαση προέβλεπε πρόστιμα από 300 έως 50.000€ για τους εργοδότες που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία. Παράλληλα, προσδιόριζε ως «ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις» τη μη επίδειξη βιβλίων για το προσωπικό, τις αποδοχές κ.λπ.
Ομως για τον αδήλωτο εργαζόμενο -τονίζει το δικαστήριο- δεν προκύπτει ότι ο ν. 3996 έδωσε εξουσιοδότηση για να θεσπιστεί με υπουργική απόφαση ένα σύστημα αντικειμενικής επιβολής προστίμου. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η σχετική εξουσιοδότηση είναι γενική και αόριστη, γιατί έπρεπε να περιλαμβάνει κριτήρια για το ύψος κάθε παράβασης.
Πηγή: «'Εθνος»
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...