30 Μαρ 2016

Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου.......
(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου),σήμερα Τετάρτη 30 του μηνός Μαρτίου 2016 και ώρα 19:30΄ (μ.μ.),, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο,απόφαση επί του παρακάτω αναφερόμενου κατεπείγοντος θέματος, καθ’ όσον το σχετικό αίτημα μας πρέπει να υποβληθεί στο ΥΠ.ΕΣ. έως 31-03-2016:
«Περί έγκρισης πρόσληψης δύο (2) επιπλέον θέσεων τακτικού προσωπικού Π.Ε., σε συμπλήρωση της υπ’ αριθ.17/2016 απόφασης του Δ.Σ. Μυκόνου και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 8041/16-03-2016 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.»
Μύκονος, 14-03-2016
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...