30 Μαρ 2016

Προσλήψεις για δύο θέσεις επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου

Έχοντας υπόψη, την υπ. αρ. Α2β/οικ.20050/15-3-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών,.......
η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να καλύψει ΑΜΕΣΑ επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό των δομών υγείας, ανήρτησε την πρόσκληση ενδιαφερομένων για να εγγραφούν στον κατάλογο επικουρικού προσωπικού.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις επικουρικού προσωπικού, παράλληλα με τον διορισμό των μόνιμων εργαζομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη για το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ είναι
  • 1 θέση Τ.Ε ραδιολογίας-ακτινολογίας και σε έλλειψη ΔΕ χειριστών εμφανιστών
  • 1 θέση ΤΕ νοσηλευτικής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016.

Η διαδικασία επιλογής θα γίνει από τις ΥΠΕ με τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου (www.2dype.gr)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...