30 Μαρ 2016

Σφράγιση παράνομων συνεργείων συντήρησης και επισκευής οχημάτων

Μήνυμα αυστηρού ελέγχου στην αγορά από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Με σκοπό την λειτουργία της αγοράς σε καθεστώς νομιμότητας, και υγιούς ανταγωνισμού,........
ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση σφράγισης των εγκαταστάσεων πέντε (5) μη νόμιμων λειτουργούντων συνεργείων συντήρησης και επισκευής οχημάτων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ενός προβλήματος που ταλανίζει επί πολλά χρόνια τον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο.

Η σφράγιση των συνεργείων θα γίνει μετά από είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης. Εντός της προθεσμίας αυτής, οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των συνεργείων, καλούνται να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες, όσον αφορά την χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Με την απόφασή του αυτή ο Περιφερειάρχης καθιστά σαφές ότι η κατανόηση και η διάθεση συνεργασίας που υπάρχει, δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ανοχή απέναντι σε φαινόμενα ασυδοσίας στην λειτουργία της αγοράς και στην μη τήρηση των κανόνων που πρέπει να διέπουν την λειτουργία της.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...