31 Μαρ 2016

Έρχονται 103.380 φορολογικοί έλεγχοι και κατασχέσεις-εξπρές εντός του 2016

​Επιχειρησιακό σχέδιο για το 2016 με ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για την καταπολέμηση.......
της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου εκπόνησε και έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Στρατηγικοί στόχοι του σχεδίου είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτό, η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων, η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγή, η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και η προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και η αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. Ταυτόχρονα το σχέδιο προβλέπει και τη διενέργεια ταχύτερων και αυτοματοποιημένων κατασχέσεων καταθέσεων για όσους έχουν οφειλές προς την εφορία.

Στο σχέδιο σημειώνεται ότι εντός του 2016, βάσει των προβλέψεων για το τρίτο μνημόνιο που υπεγράφη το καλοκαίρι, πρόκειται να επανεξεταστούν οι φοροαπαλλαγές που δικαιούνται τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης, η ΓΓΔΕ προτίθεται, όπως αναφέρεται στο σχέδιο, να υποβάλει εισήγηση έως τις 30 Νοεμβρίου για την αναμόρφωση της φορολογίας των ακινήτων.

Από το σχέδιο προκύπτει ότι τέθηκαν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι για το 2016. Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν 52.200 έλεγχοι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπει:
-διενέργεια 400 ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ).
-600 ελέγχους από το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)
-3.400 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες.
-300 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειών (ΦΑΕΕ)
-15.700 μερικούς ελέγχους από τις εφορίες (μερικός έλεγχος γίνεται κατά κύριο λόγο σε ΦΠΑ ή σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα)
-1.600 μερικών ελέγχων από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειών (ΦΑΕΕ)
-2.000 ελέγχων υποθέσεων Κεφαλαίου (πχ κληρονομιών κλπ)
-25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις εφορίες (πχ έκδοση αποδείξεων κλπ)
-τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις υπηρεσίες είσπραξης και διασφάλισης δημοσίων εσόδων (ΥΕΔΔΕ)
-200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και ΦΠΑ
Έλεγχοι κατά του λαθρεμπορίου

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει και τη διενέργεια 51.180 τελωνειακών ελέγχων που αφορούν:
-6.000 εκ των υστέρων ελέγχους παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών
-5.000 εκ των υστέρων τελωνειακούς ελέγχους
-35.000 τελωνειακούς ελέγχους δίωξης
-5.000 ελέγχους από τις κινητές ομάδες ελέγχου για την παράνομη διακίνηση αγαθών
-180 ελέγχους από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη των τελωνείων
Νέες δράσεις κατά της φοροδιαφυγής

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει και μια σειρά νέων δράσεων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ειδικότερα προβλέπεται:
-η σταδιακή ανάπτυξη και υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου
-η προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών
-η ενίσχυση των ελεγκτικών υπηρεσιών με ειδικό λογισμικό για την καταπολέμηση της απάτης στο ΦΠΑ
-η δημιουργία μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης φορολογουμένων σε περιπτώσεις που παραβιάζουν τη φορολογική νομοθεσία
-ο εντοπισμός με ηλεκτρονικό τρόπο όσων επιτηδευματιών πληρώνονται με πλαστικό χρήμα χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις λιανικών πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών
-εμπλουτισμός του μητρώου off-shore εταιρειών
-εντοπισμός φορολογούμενων οι οποίοι χωρίς να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας, δραστηριοποιούνται οικονομικά, κυρίως μέσω διαδικτύου
-εντοπισμός φορολογούμενων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Ε9 (δήλωση ακινήτων)
Σπύρος Δημητρέλης
Πηγή:capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...