18 Μαρ 2016

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου.......
(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), την Παρασκευή 18 του μηνός Μαρτίου 2016 και ώρα 18:30΄(μ.μ.), λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, απόφαση επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:
 1. Περί έγκρισης διενέργειας δαπανών και διάθεσης πίστωσης για τις δαπάνες εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου για το έτος 2016.
 2. Περί έκδοσης ψηφίσματος για την καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας.
 3. Περί παράτασης ισχύος του χρόνου μίσθωσης του χώρου στάθμευσης (πάρκινγκ) στην θέση Νταβιάς Μυκόνου.
 4. Περί εξέτασης αιτήσεων πολιτών για παράταση εκταφής συγγενών τους στο κοιμητήριο Άνω Μεράς Μυκόνου.
 5. Περί εξέτασης της με αριθμ. πρωτ. 7292/24.08.2015 αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας γραφείου εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
 6. Περί καταβολής σε χρήμα της αξίας παροχής γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Μυκόνου για το οικ. έτος 2015.
 7. Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2015 σε συνέχεια της με αριθμ. 12/2016 απόφασης της Ο.Ε.
 8. Περί αντικατάστασης του μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Μωράκη Ευθυμίου κατόπιν παραίτησης του λόγω ασυμβίβαστου καθόσον ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου στην Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων.
 9. Περί έγκρισης αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων (Χώρα και Άνω Μερά) και δημοτικών κτηρίων για το έτος 2016.
 10. Περί έγκριση αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Μυκόνου έτους 2016».
 11. Περί ενίσχυσης της οικονομικά αδύνατης δημότισσας μας κ. Π.Δ. για το έτος 2016 κατόπιν αιτήσεως της.
 12. Περί έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Μυκόνου.
 13. Περί έγκρισης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) Δήμου Μυκόνου σε συνέχεια γνωμοδοτικής απόφασης της ΕΠΖ Μυκόνου.
 14. Περί έγκρισης αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας εργασίας «Καθαρισμός παραλιών του Δήμου Μυκόνου έτους 2016».
 15. Περί έγκρισης αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών δημοτικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου, έτους 2016».
 16. Περί έγκρισης αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυκόνου».
 17. Περί ένταξης της νήσου Μυκόνου στο δίκτυο πόλεων UNESCO.
 18. Περί οργάνωσης και επιχορήγησης φεστιβάλ τζαζ στη Μύκονο στις 6 & 7 Μαΐου και διάθεση σχετικής πίστωσης.
 19. Περί διάθεσης πιστώσεων παρελθούσης χρήσης κατόπιν της επικύρωσης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 20. Περί επιχορήγησης (διάθεση πίστωσης) και συνδιοργάνωσης των διασυλλογικών αγώνων στίβου στις 16 & 17 Απριλίου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
 21. Περί έγκρισης αιτήματος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2016 βάσει του με Α.Π. 15941/28-02-2016 εγγράφου του ΥΠΕΣ.
 22. Περί έγκρισης αιτήματος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2016 βάσει του με Α.Π. 15941/28-02-2016 εγγράφου του ΥΠΕΣ.
 23. Περί έγκρισης αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια ασφαλτομίγματος ασφάλτου για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ’ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου 2016».
 24. Περί έγκρισης αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας του έργου «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016» 
 25. Περί έγκρισης αναγκαιότητας, σκοπιμότητας και τρόπου διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια σκυροδέματος για την βελτίωση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Μυκόνου 2016».
 26. Περί έγκρισης μετακινήσεων δήμαρχου, δημοτικών συμβούλων κτλ.
 27. Περί έγκρισης σύναψης συνδρομών σε εφημερίδες.
 28. Περί έγκρισης αναγκαιότητας ανέγερσης αιθουσών διδασκαλίας στο Γυμνάσιο Μυκόνου.
 29. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτημάτων, εγγράφων κλπ.
Μύκονος, 14-03-2016
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...