17 Μαρ 2016

Οδηγίες του υπουργείου Υγείας για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Την ανάγκη λήψης μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού και προστασίας....
της δημόσιας υγείας, με αφορμή την άφιξη μεγάλου κύματος προσφύγων και μεταναστών σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια, επισημαίνει σε εγκύκλιο, που απεστάλη στις Περιφέρειες, το υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που το πόσιμο νερό διανέμεται μέσω βυτίων ή δοχείων, θα πρέπει να προέρχεται είτε από δίκτυο ύδρευσης, είτε από γεώτρηση, η οποία θα διαθέτει τη σχετική άδεια χρήσης νερού για πόση. Η μεταφορά του νερού με βυτία ή δοχεία θα γίνεται αφού προηγηθεί η σχετική άδεια από την οικεία Δημοτική Αρχή και βεβαίωση που θα αναγράφει την προέλευση του νερού προς πόση.

Στο βυτίο ή δοχείο θα αναγράφεται το είδος του νερού και η προέλευσή του και αυτό θα επιβεβαιώνεται από την οικεία Δημοτική Αρχή. Τα βυτία ή δοχεία, μια φορά την εβδομάδα θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται υπό τον έλεγχο της οικείας υγειονομικής υπηρεσία και Δημοτικής Αρχής.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την ποιότητα του μεταφερόμενου πόσιμου νερού θα διενεργούνται σε όλο το δίκτυο διακίνησης. Στην περίπτωση που διανέμεται στους πρόσφυγες- μετανάστες εμφιαλωμένο νερό, θα πρέπει να είναι οργανοληπτικώς άμεμπτο και από κάθε άποψη αβλαβές για την υγεία των καταναλωτών.

Σημειώνεται επίσης ότι, λόγω της κατάστασης που επικρατεί, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στα εμφιαλωμένα νερά, τόσο στα εργοστάσια εμφιάλωσης όσο και στο εμπόριο. Στην περίπτωση που το πόσιμο νερό διανέμεται μέσω δικτύου ύδρευσης, οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής- Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης.

Όταν διαπιστωθεί υπέρβαση τιμών ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού, θα πρέπει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ύδρευσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής των προσφύγων και μεταναστών σε σκηνές σε ανοιχτούς χώρους, σε προκατασκευασμένες οικίες κ.λπ., θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (αστικά απόβλητα, αδρανή υλικά κ.ά.).

Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία από ενδεχόμενη έκθεσή τους σε ερπετά, τρωκτικά, αρθρόποδα κ.λπ. Την ανάγκη λήψης μέτρων διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού και προστασίας της δημόσιας υγείας, με αφορμή την άφιξη μεγάλου κύματος προσφύγων και μεταναστών σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια, επισημαίνει σε εγκύκλιο, που απεστάλη στις Περιφέρειες, το υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι, σε περίπτωση που το πόσιμο νερό διανέμεται μέσω βυτίων ή δοχείων, θα πρέπει να προέρχεται είτε από δίκτυο ύδρευσης, είτε από γεώτρηση, η οποία θα διαθέτει τη σχετική άδεια χρήσης νερού για πόση.

Η μεταφορά του νερού με βυτία ή δοχεία θα γίνεται αφού προηγηθεί η σχετική άδεια από την οικεία Δημοτική Αρχή και βεβαίωση που θα αναγράφει την προέλευση του νερού προς πόση. Στο βυτίο ή δοχείο θα αναγράφεται το είδος του νερού και η προέλευσή του και αυτό θα επιβεβαιώνεται από την οικεία Δημοτική Αρχή.

Τα βυτία ή δοχεία, μια φορά την εβδομάδα θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται υπό τον έλεγχο της οικείας υγειονομικής υπηρεσία και Δημοτικής Αρχής. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την ποιότητα του μεταφερόμενου πόσιμου νερού θα διενεργούνται σε όλο το δίκτυο διακίνησης. Στην περίπτωση που διανέμεται στους πρόσφυγες- μετανάστες εμφιαλωμένο νερό, θα πρέπει να είναι οργανοληπτικώς άμεμπτο και από κάθε άποψη αβλαβές για την υγεία των καταναλωτών.

Σημειώνεται επίσης ότι, λόγω της κατάστασης που επικρατεί, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στα εμφιαλωμένα νερά, τόσο στα εργοστάσια εμφιάλωσης όσο και στο εμπόριο.

Στην περίπτωση που το πόσιμο νερό διανέμεται μέσω δικτύου ύδρευσης, οι ΟΤΑ και οι φορείς ύδρευσης που είναι υπεύθυνοι για την παροχή υγιεινού πόσιμου νερού, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής- Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων και άλλων συναρμόδιων φορέων, θα πρέπει να διενεργήσουν υγειονομικό έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης.

Όταν διαπιστωθεί υπέρβαση τιμών ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού, θα πρέπει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ύδρευσης να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής των προσφύγων και μεταναστών σε σκηνές σε ανοιχτούς χώρους, σε προκατασκευασμένες οικίες κ.λπ., θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των νέων συνθηκών ύδρευσης και αποχέτευσης που προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων ορθής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (αστικά απόβλητα, αδρανή υλικά κ.ά.). Επιπλέον, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για την προστασία από ενδεχόμενη έκθεσή τους σε ερπετά, τρωκτικά, αρθρόποδα κ.λπ.
Πηγή:dikaiologitika.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...