17 Μαρ 2016

Συνεργασία ΕΦΕΤ και Ομοσπονδίας Αρτοποιών για μείωση αλατιού στο ψωμί

Στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη μείωση πρόσληψης αλατιού στην Ελλάδα,.....
ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ανακοινώνει ότι υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδας (Ο.Α.Ε.) για μείωση αλατιού στο ψωμί.

Το κείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, που συνυπογράφουν ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΦΕΤ κύριος Ιωάννης Τσιάλτας και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας κύριος Μιχάλης Μούσιος, αφορά στη μείωση αλατιού σε όλα τα είδη ψωμιού που πωλούνται από αρτοποιεία μέλη της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδας, με στόχο η περιεκτικότητα αλατιού στο τελικό προϊόν (ψωμί) να μην ξεπερνάει το 1,2%.

Το ψωμί είναι αναπόσπαστο μέρος της παραδοσιακής ελληνικής διατροφής, η οποία είναι γνωστό ότι αποτελεί μοντέλο διατροφής που συνάδει με την υγεία και τη μακροζωία. Το ψωμί μπορεί ταυτόχρονα όμως να αποτελέσει και κρυφή πηγή αλατιού στη διατροφή του Έλληνα. Πολλοί αρτοποιοί έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες μείωσης αλατιού σε ένα ή περισσότερα είδη ψωμιού.

Όμως, η μείωση της προσθήκης αλατιού για την παρασκευή όλων των ειδών ψωμιού από όλους τους φούρνους μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και χωρίς διακρίσεις στην προσπάθεια μείωσης της πρόσληψης αλατιού στο γενικό πληθυσμό.

Η μείωση αλατιού στο ψωμί είναι εύκολα επιτεύξιμη, δεν επιφέρει αλλαγές στην υπόλοιπη συνταγή και, σε όποιες χώρες του κόσμου έχει επιτευχθεί, η μείωση αυτή είναι αποδεκτή από τον καταναλωτή. Αν και το πρωτόκολλο συνεργασίας αφορά σε εθελοντικές δράσεις από τους αρτοποιούς, θεωρούμε ότι οι αρτοποιοί είναι ευαισθητοποιημένοι και θα συμβάλλουν με κάθε δυνατό μέσο σε αυτή την προσπάθεια, προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Τα αρτοποιεία που θα δεσμεύονται σε αυτή τη δράση, θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους το λογότυπο της εκστρατείας του ΕΦΕΤ "Λιγότερο Αλάτι – Καλύτερη Υγεία" προκειμένου να ενημερωθεί ο καταναλωτής ότι συστρατεύονται στην εκστρατεία μείωσης αλατιού. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα πρέπει να αποστείλει στην Ο.Α.Ε. υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή του με τα στοιχεία της επιχείρησής του και η επιχείρηση θα λάβει το λογότυπο από την Ο.Α.Ε. Τα στοιχεία της επιχείρησης που θα συμμετάσχει θα αναρτώνται σε σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Ο.Α.Ε. για την προβολή της επιχείρησής του στη δράση αυτή.

Στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντικό όλοι – οι ενώσεις καταναλωτών, οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας (ιατροί, διαιτολόγοι κ.τ.λ.) αλλά και ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα καθώς και οι δημοσιογράφοι υγείας – να βοηθήσουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, προκειμένου να δώσουν ώθηση και να ενθαρρύνουν τους αρτοποιούς στην προσπάθεια αυτή.

Το πνεύμα καλής συνεργασίας και στήριξης μεταξύ φορέων του δημοσίου και των επιχειρήσεων τροφίμων αποτελεί παράδειγμα πώς, όταν όλοι συνεργαζόμαστε, μπορούμε να καταφέρουμε σημαντικά πράγματα για την υγεία του Έλληνα. Ως εκ τούτου, το πρωτόκολλο συνεργασίας αναμένεται να ενδυναμώσει τις δράσεις διατροφικής πολιτικής του ΕΦΕΤ, με σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...