7 Μαρ 2016

Ερχεται νέο σύστημα διακοπής εργασιών για επιχειρήσεις-μπλοκάκια

Οι Γενικοί Γραμματείς συζήτησαν τη διασύνδεση του TAXIS με το Γ.Ε.ΜΗ., με σκοπό.....
οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης να επιταχύνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, μέσω της on line παροχής Α.Φ.Μ. από αυτές τις υπηρεσίες.
Απευθείας διασύνδεση του Taxis με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο προωθούν οι επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.

Γιώργος Πιτσιλής και Αντώνης Παπαδεράκης, συναντήθηκαν σήμερα και συμφώνησαν στην προώθηση των διαδικασιών on line παροχής ΑΦΜ κατά την ίδρυση επιχειρήσεων στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης.

Παράλληλα, οι κ. Πιτσιλής και Παπαδεράκης άνοιξαν τη συζήτηση προκειμένου να καταλήξουν άμεσα σε μια μόνιμη, απλή και ευέλικτη διαδικασία για τη διακοπή εργασιών επιχειρήσεων πέραν του έτους, με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής, διαδικασία η οποία μέχρι σήμερα σέρνεται με αλλεπάλληλες παρατάσεις προθεσμιών.

Όπως ανακοινώθηκε από τη ΓΓΔΕ εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες για τη θεσμοθέτηση μιας μόνιμης, διαφανούς, και ευέλικτης διαδικασίας, που θα επιτρέπει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες να προβαίνουν στην εκπρόθεσμη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους.

Στόχος είναι να διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, και, ταυτόχρονα, να αποτυπώνεται πλήρως η ορθή φορολογική εικόνα πολιτών και επιχειρήσεων.
Σύντομα, θα πραγματοποιηθεί ακόμα μια συνάντηση, με τη συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών και φορέων, που εμπλέκονται στο θέμα.

Οι δύο Γενικοί Γραμματείς συζήτησαν ακόμα τη διασύνδεση του TAXIS με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με σκοπό οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης να επιταχύνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, μέσω της on line παροχής Α.Φ.Μ. από αυτές τις υπηρεσίες.

Κοινός στόχος, επίσης, είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω του παραεμπορίου. Σε αυτή την κατεύθυνση, συμφωνήθηκε η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης επιχειρήσεων ελέγχου από κοινού.

Συμφωνήθηκε ακόμα η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας μεταξύ των δύο γενικών γραμματειών για τη διαχείριση των όποιων θεμάτων προκύπτουν.
Έλενα Λάσκαρη
e.laskari@euro2day.gr
Πηγή: euro2day.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...