22 Μαρ 2016

Πληρωμή φόρου κληρονομιάς με… ακίνητο

Έτοιμο να εκδώσει εγκύκλιο με την οποία θα ορίζονται και οι τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου....
οι φορολογούμενοι να μπορούν να εξοφλούν φόρο κληρονομιάς για ακίνητα όχι με χρήμα, αλλά με τα ίδια τα ακίνητα που κληρονομούν.

Σύμφωνα με έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή η εγκύκλιος θα ορίζει προϋποθέσεις και διαδικασίες για την υλοποίηση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που είχε περάσει από τη βουλή το 2014. Σύμφωνα με αυτήν τη διάταξη οι φορολογούμενοι που κληρονομούν ακίνητα για τα οποία έχουν αδυναμία εξόφλησης του σχετικού φόρου κληρονομιάς, θα έχουν τη δυνατότητα να απαλλαγούν από το φόρο εφόσον εκχωρήσουν το κληρονομούμενο ακίνητο ή κάποιο άλλο ακίνητο που διαθέτουν στο δημόσιο.

Μάλιστα, στη διάταξη ορίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιστραφεί στον φορολογούμενο τυχόν διαφορά που υπάρχει μεταξύ της αξίας του ακινήτου και του φόρου κληρονομιάς που οφείλει ο τελευταίος. Επίσης, προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή η εκχώρηση είναι το ακίνητο να μην βαρύνεται με κάποια αγωγή, εμπράγματο βάρος κα.

Σημειώνεται ότι η σχετική διάταξη ορίζει τα εξής: "Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομιάς που οφείλεται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου".
Σπύρος Δημητρέλης
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...