16 Μαρ 2016

Διαγωνισμός από την Περιφέρεια για την συντήρηση του οδικού δικτύου Κέας

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την οδική ασφάλεια,......
συνεχίζει τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των νησιών, προκειμένου αυτό να καταστεί ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό για τους χρήστες του.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Νήσου Κέας », συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 155.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (www.pnai.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 22813-62702 και 22813-62705.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε εννέα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...