9 Μαρ 2016

Τα 9 κλειδιά του νέου αναπτυξιακού

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση των επενδύσεων
Φοροαπαλλαγές και απευθείας επιδοτή-σεις ύψους 4,8 δισ. σε βάθος τετραετίας. Τα κριτήρια και οι....
προϋποθέσεις για την ένταξη στον νόμο. Ειδικές ενισχύσεις για νησιά και παραμεθόριες περιοχές. Εμφαση σε τουρισμό, αγροτική παραγωγή και νέες τεχνολογίες.

Πληθώρα φορολογικών κινήτρων, χρήση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και απευθείας επιδοτήσεις (έως 45%) συνολικού ύψους 4,8 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας περιλαμβάνει το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου της κυβέρνησης.

Το νομοσχέδιο 76 σελίδων και 60 άρθρων, που αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος», αναμένει το «πράσινο φως» του κουαρτέτου των θεσμών προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή και οι στόχοι του είναι η ενίσχυση κατά κύριο λόγο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η επανεκβιομηχάνιση της χώρας, η βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των επιχειρήσεων, η μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας προκειμένου να αντιστραφεί το κύμα φυγής νέων επιστημόνων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η ανάπτυξη συνεργειών και συνεταιριστικών πρωτοβουλιών και η ενθάρρυνση των συγχωνεύσεων.

Οι μορφές ενισχύσεων είναι εννέα και περιλαμβάνουν:
1. Φορολογική απααλλαγή για 15 χρόνια.
2. Δημόσια επιχορήγηση από 10% έως 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τη γεωγραφική θέση της επένδυσης.
3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
4. Επιδότηση επιτοκίου.
5. Συμψηφισμός οφειλών με φόρους.
6. Επιδότηση του κόστους απασχόλησης.
7. Δωδεκαετές σταθερό φορολογικό πλαίσιο για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ.
8. Fast Track αδειοδοτήσεις.
9. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω Ταμείου Συμμετοχών.
Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση του Εθνους
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...