4 Μαρ 2016

Πώς αμείβεται η εργασία την Καθαρά Δευτέρα, στον ιδιωτικό τομέα

Η Καθαρά Δευτέρα στον Ιδιωτικό Τομέα. Είναι αργία; Τι ισχύει - Δείτε τις εξαιρέσεις
Φέτος στις 23 Φεβρουαρίου, γιορτάζεται η Καθαρά Δευτέρα, είναι για τους μισθωτούς εργάσιμη ημέρα, αφού δεν..... συμπεριλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες αργίες. 
 
Αυτό σημαίνει ότι κατά την ημέρα αυτή, είναι ελεύθερη η λειτουργία των επιχειρήσεων και νόμιμη η απασχόληση των μισθωτών και δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή. 
 
Όσοι απασχοληθούν την Καθαρά Δευτέρα, δεν δικαιούνται προσαύξηση στο ημερομίσθιό τους και θα λάβουν μόνο τις συνήθεις καταβαλλόμενες αποδοχές τους. 
 
Όσοι μισθωτοί δεν προσέλθουν στην εργασία τους κατά την ημέρα αυτή, δεν δικαιούνται να λάβουν αποδοχές.

Ειδικότερα:
-στους ημερομίσθιους μισθωτούς που θα απασχοληθούν την Καθαρά Δευτέρα οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση (δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%),  
-στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται καμία άλλη αμοιβή πλέον του κανονικού μηνιαίου μισθού, αφού η Καθαρά Δευτέρα συμπεριλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες του μήνα, στις οποίες αντιστοιχούν οι αποδοχές τους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν την ημέρα αυτή, που χαρακτηρίζεται σαν εργάσιμη εορτή, ο μισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του, αλλά η απουσία του χαρακτηρίζεται αδικαιολόγητη.

Εξαιρέσεις
  • Αν η εορτή της Καθαράς Δευτέρας έχει χαρακτηρισθεί σαν ημέρα αργίας με συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή συνήθεια, εσωτερικό κανονισμό, με ατομική σύμβαση εργασίας ή τέλος με έθιμο, οι μισθωτοί δεν προσέρχονται για εργασία μεν, αλλά δικαιούνται κανονικά το ημερομίσθιο ή το μισθό τους αντίστοιχα χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή. 
  • Αν περιλαμβάνεται σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή σε Διαιτητική Απόφαση όρος καταβολής προσαύξησης 75% για την εργασία κατά την Καθαρά Δευτέρα, οι μισθωτοί που υπάγονται σε αυτήν δικαιούνται να λάβουν την παραπάνω αύξηση.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...