15 Μαρ 2016

Την άμεση ένταξη των δήμων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ζητά η ΚΕΔΕ

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στους δήμους για το 2016 με βάση τις πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργείου Εργασίας......
συζητήθηκε σήμερα στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Το πρόγραμμα, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, με βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Απριλίου σε 17 δήμους – θύλακες υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας. Σε δεύτερη φάση θα επεκταθεί σε άλλους 32, με τελικό σκοπό να καλύψει το σύνολο των δήμων της χώρας.

Ο κ. Πατούλης επεσήμανε ότι αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι δρομολογείται η υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, που αποτελούσε επείγον αίτημα των δήμων, δεδομένων των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν λόγω έλλειψης προσωπικού, ιδιαίτερα στους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι η ΚΕΔΕ εξακολουθεί να εμμένει στις πάγιες θέσεις της, δηλαδή το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας να έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, να ισχύσει το κριτήριο της εντοπιότητας και να ανοίξει για όλους τους δήμους, πριν την εκπνοή του καλοκαιριού και μάλιστα με προτεραιότητα στους νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας.

Ως εκ τούτου και προκειμένου να εκπληρωθούν έστω και στο ελάχιστο οι παραπάνω θέσεις της Αυτοδιοίκησης και το κυριότερο να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες, τόσο ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ όσο και τα μέλη του ΔΣ πρότειναν, σε πρώτη φάση στους 17 δήμους να καλυφθούν οι μισές θέσεις και οι υπόλοιπες να κατανεμηθούν κατά προτεραιότητα σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.

Κατά αυτόν τον τρόπο και οι 17 δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τον μεγάλο αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, αλλά και οι νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι, να καλύψουν άμεσες λειτουργικές τους ανάγκες.

Σε ότι αφορά στο νέο πρόγραμμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η χρονική διάρκεια υλοποίησης των νέων προγραμμάτων θα είναι οκτάμηνη και θα ισχύσει το κριτήριο της εντοπιότητας, που αποτελεί και θέση της ΚΕΔΕ.

Το πρόγραμμα αρχικά (αρχές Απριλίου)  θα υλοποιηθεί σε 17 δήμους – θύλακες υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας και σε δεύτερη φάση θα επεκταθεί σε 32 δήμους της χώρας, με τελικό σκοπό να καλύψει το σύνολο των δήμων της χώρας.

Να σημειωθεί ότι η θέση της ΚΕΔΕ είναι, μετά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στους 17 δήμους να ανοίξει για όλους τους δήμους της χώρας.

Για τους 17 πρώτους δήμους στους οποίους θα τρέξει το πρόγραμμα, χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία και δίνεται προτεραιότητα σε Δήμους που συνδυαστικά παρουσιάζουν:

Α) το ποσοστό ανεργίας που παρουσιάζει κάθε δήμος, το 2011 (έτος απογραφής)
Β) το μερίδιο της μακροχρόνιας ανεργίας στο σύνολο της ανεργίας, για τα έτη 2011 και 2015
Γ) την ποσοστιαία μεταβολή της μακροχρόνιας ανεργίας στον κάθε δήμο, το διάστημα 2011 έως και το 2015.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ των ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ από τα προηγούμενα,  αφορούν στα εξής:

α) Tα Νέα Προγράμματα θα περιλαμβάνουν για τους Ωφελούμενους, πλην της Απασχόλησης, Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσόντων.
Η κατάρτιση θα είναι προαιρετική. Θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ένα από  τα παρακάτω προγράμματα.
  •  Πρόγραμμα κατάρτισης στη Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
  •  Πρόγραμμα κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία.
Η κατάρτιση είναι υποχρεωτική για όλους τους Ωφελούμενους του προγράμματος για τις θεματικές ενότητες « Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας», Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας» διάρκειας 20 ωρών.

β) Οι Επιβλέποντες φορείς (δήμοι κ.α.) θα πρέπει να περιγράψουν τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος και τα οποία θα συμβάλλουν στην βελτίωση των  κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών καθώς και στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και στήριξη της τοπικής αγοράς.
(ανακαίνιση / αναβάθμιση κτιρίων, διαμόρφωση/ συντήρηση χώρων πρασίνου, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.).
Η δαπάνη που θα προκύψει από τις δράσεις αυτές θα καλύπτεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου είναι οι εξής: 
  • Η βραδινή εργασία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τους ωφελούμενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Α υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.
  • Επέκταση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την στελέχωση hot spots.
  • Eπιτρέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των ανωτέρω προγραμμάτων, ειδικά για την στελέχωση των σημείων hot spots παροχής υπηρεσιών Α υποδοχής προσφύγων και μεταναστών με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ είτε από άλλους εθνικούς είτε από άλλους πόρους.
  • Ειδικότερα όσον αφορά ωφελούμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων, να μην τους ανατίθενται καθήκοντα στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...