20 Μαρ 2016

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τα ΕΛΤΑ - 2 θέσεις για την Μύκονο

Ήρθε η ώρα για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τα ΕΛΤΑ, πόλος έλξης για ανέργους
Στο τέλος Μαρτίου και ακόμη μέσα στην εβδομάδα,....... αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη προκειμένου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να διεκδικήσουν μία από τις 36 θέσεις μόνιμου προσωπικού στα ΕΛΤΑ. 
 
Η προκήρυξη 1Κ/2016 εστάλη ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α (σταδιακής πρόσβασης), η οποία να είναι σε ισχύ. 
 
Ειδικότερα γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα έξι (36) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Οργανισμό «Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ.)» Α.Ε.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης είναι οι παρακάτω:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΑΛΥΣΣΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΘΑΚΗΣ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
3
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΘΝΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΙΨΩΝ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΡΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Μ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΘΗΜΝΑΣ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
2
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΞΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΡΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
2
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΖΑΒΡΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΝΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΣ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΑΡΩΝ
ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
1
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...