5 Φεβ 2016

Τράπεζες: Οι στόχοι για τα «κόκκινα» δάνεια!

Τι προβλέπουν τα σχέδια αναδιάρθρωσης. Οι φιλόδοξοι στόχοι και οι επιμέρους στρατηγικές των τραπεζών. Πώς αναβαθμίζονται οι εσωτερικές bad banks. Οι πλατφόρμες (συν)διαχείρισης για στεγαστικά αλλά και για επιχειρηματικά δάνεια. Πώς θα λειτουργήσουν.........
Φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και όσων έχουν ρυθμιστεί αλλά εμφανίζουν προβλήματα, είναι έτοιμες να θέσουν για την τριετία 2016-18 οι διοικήσεις των τραπεζών, εφόσον ολοκληρωθεί έγκαιρα και ομαλά η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος.

Εδώ και μερικούς μήνες οι τράπεζες τρέχουν, τόσο την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους (Non Performing Exposures-NPEs), όσο και την ολοκλήρωση των νέων δομών τους.

Στόχος είναι να βρίσκονται σε ετοιμότητα στα τέλη Μαρτίου, όταν θα πρέπει να θέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τους επιχειρησιακούς στόχους για την εξυγίανση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω ρυθμίσεων, εκποίησης περιουσιακών στοιχείων, ή πώλησης χαρτοφυλακίου δανείων.

Παρότι οι σχετικές συζητήσεις με την ΤτΕ μόλις ξεκίνησαν, τα αναθεωρημένα πλάνα αναδιάρθρωσης που ενέκρινε η DG Comp δίνουν μια εικόνα για το πόσο ψηλά θα πρέπει να βάλουν τον πήχη οι τράπεζες, τουλάχιστον σε εσωτερικό επίπεδο.

Για παράδειγμα, η στρατηγική διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL management) της Eurobank έχει ως στόχο να μειωθεί ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μεσοπρόθεσμα στο 15% από 37% και το ποσοστό αθέτησης δανείων που έχουν ρυθμισθεί κατά 50%. Οι απώλειες από τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει να μειωθούν κατά τουλάχιστον 15%.

Η Πειραιώς στοχεύει στη μείωση του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων από 40% στις 30.09.2015 σε λιγότερο από 17% στο τέλος του 2018, προβλέποντας ότι το κόστος πιστωτικού κινδύνου (μετρούμενο ως έξοδο προβλέψεων επί τον μέσο όρο των δανείων προ προβλέψεων και προσαρμογών) θα μειωθεί κατακόρυφα από τις 397 μ.β. (σ.σ. στις 30.09.2015) σε περίπου 50 μ.β.
Τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι οι στόχοι που θα δοθούν στην ΤτΕ και στο ΤΧΣ, βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι τράπεζες, θα είναι αισθητά χαμηλότεροι από τους προαναφερθέντες. Σε επίπεδο, όμως, εσωτερικής λειτουργίας, ο πήχης θα τεθεί ψηλότερα, ώστε να επιτευχθεί η κινητοποίηση των μηχανισμών.

Οι τρεις πυλώνες ενεργητικής διαχείρισης
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, πέραν της πολιτικής σταθερότητας και της επιστροφής σε ανάπτυξη, απαιτείται να ολοκληρωθούν οι θεσμικές και κανονιστικές παρεμβάσεις και οι τράπεζες να εφαρμόσουν ένα νέο μοντέλο διαχείρισης.
Οι βασικοί του πυλώνες θα είναι οι εξής:
Οι Γενικές Διευθύνσεις Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων (εσωτερικές bad bank) αναβαθμίζονται είτε εσωτερικά (Εθνική), είτε μετεξελισσόμενες σε επιχειρησιακές μονάδες, με δικό τους ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (Eurobank).

Πέραν των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα διαχειρίζονται πλέον και όσα δάνεια εμφανίζουν έστω μια ημέρα καθυστέρηση ή ενδείξεις αδυναμίας εξόφλησης, αν δεν ρευστοποιηθούν εξασφαλίσεις. Επιπρόσθετα αναλαμβάνουν τη διαχείριση όλων των κατασχεθέντων ακινήτων.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το χαρτοφυλάκιο υπό διαχείριση δανείων των Recovery Banking Unit και Task Force της Πειραιώς ανερχόταν στις 30.9 σε περίπου 31 δισ. ευρώ, ενώ η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Eurobank είχε την ίδια ημερομηνία χαρτοφυλάκιο 21 δισ.

Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις δανείων ή ρευστοποίηση
Έχοντας ολοκληρώσει την κατηγοριοποίηση των δανείων με βάση κριτήρια βιωσιμότητας, οι Γενικές Διευθύνσεις θα στοχεύουν από δω και πέρα σε μακροπρόθεσμου ορίζοντα ρυθμίσεις δανείων που κρίνονται ανακτήσιμα και σε ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων για όσα δάνεια βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση και εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι βιώσιμες.

Για παράδειγμα, η Eurobank επιδιώκει η συντριπτική πλειονότητα (σ.σ. τουλάχιστον το 96%) των ρυθμίσεων στα επιχειρηματικά δάνεια να είναι μακροπρόθεσμου ορίζοντα, ενώ στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (στεγαστικά, καταναλωτικά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εταιρικά) ο στόχος για φέτος είναι τουλάχιστον το 66% των ρυθμίσεων να αποτελούν μακροχρόνιες λύσεις.
Τα πρώτα δείγματα έχουν ήδη δοθεί. Η Κούμπας Συμμετοχών τίθεται σε εκκαθάριση, ενώ για τις Βερόπουλος, ΜΕΒΓΑΛ και Ερρίκος Ντυνάν, οι τράπεζες συμφώνησαν ή δρομολογούν μακροχρόνιες ρυθμίσεις δανείων.

Η Alpha Bank ΑΛΦΑ -2,70% έχει ήδη προχωρήσει στον σχετικό διαχωρισμό των μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων με βάση τις εκτιμώμενες πιθανότητες ανάκτησής τους.
Από τα επιχειρηματικά δάνεια ύψους περίπου 6,6 δισ. ευρώ (σ.σ. πάνω από το 90% των δανείων της κατηγορίας) που περιήλθαν στη μονάδα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, περίπου τα 2,6 κρίθηκαν ότι συγκεντρώνουν μεγαλύτερες πιθανότητες ανάκτησης, ενώ τα υπόλοιπα 4 δισ. που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση πήγαν στο χαρτοφυλάκιο προς ρευστοποίηση εξασφαλίσεων.

Πώς θα λειτουργούν οι πλατφόρμες με Aktua και KKR
Λόγω του όγκου των υπό διαχείριση δανείων αλλά και της ανάγκης απόκτησης τεχνογνωσίας η διαχείριση μέρους του χαρτοφυλακίου θα ανατεθεί από τις Γενικές Διευθύνσεις ή τις αυτόνομες μονάδες σε τρίτους παρόχους, χωρίς όμως τα δάνεια να φεύγουν από τον ισολογισμό των τραπεζών.

Προς το παρόν, η μόνη ανάθεση διαχείρισης που έχει ανακοινωθεί είναι η συμφωνία μεταξύ της Alpha Bank ΑΛΦΑ -2,70% και της ισπανικής Aktua Soluciones Financieras, μέλος του ομίλου Centerbridge. Η μικτή εταιρεία Aktua Hellas θα διαχειρίζεται μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής τραπεζικής της Alpha Bank ΑΛΦΑ -2,70% (σ.σ. έμφαση σε αυτά που έχουν υποθήκες επί ακινήτων), τα οποία θα παραμείνουν στον ισολογισμό της.

Κοντά σε αντίστοιχη συμφωνία με την Aktua είναι σύμφωνα με πληροφορίες και η Eurobank, με αντίστοιχο αντικείμενο και μοντέλο. Εφόσον η συμφωνία ανακοινωθεί, η Aktua Hellas, που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της έως το τέλος Μαρτίου (σ.σ. αναμένονται οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι της ΤτΕ για τις άδειες των εταιρειών διαχείρισης), θα έχει τη διαχείριση ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων δανείων λιανικής των Alpha και Eurobank.

Οι δύο τράπεζες θα συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και επομένως θα λαμβάνουν μέρος των κερδών από τη διαχείριση.

Τη δημιουργία αντίστοιχης πλατφόρμας συζητά η Eurobank με το private equity KKR. Αντικείμενό της θα είναι η διαχείριση επιλεγμένων μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, τα οποία θα παραμείνουν στον ισολογισμό της τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα επιχειρήσεων συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας (π.χ ξενοδοχεία, ακτοπλοΐα, ιχθυοκαλλιέργειες). Θα δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία, στην οποία θα συμμετέχει η τράπεζα και το private equity που θα αναλαμβάνει να διαχειρισθεί τα δάνεια, βάζοντας και κάποια μετρητά για την αναδιάρθρωσή τους.

Στο σχήμα είναι πιθανόν να ενταχθεί και η Alpha, ενώ με ενδιαφέρον παρακολουθούν τις συζητήσεις οι άλλες δύο συστημικές τράπεζες. Για να λειτουργήσει, άλλωστε, πλατφόρμα κοινής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανά κλάδο απαιτείται η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων τραπεζών.

Η ανάθεση της διαχείρισης σε τρίτους, μέσω μικτών εταιρειών, στοχεύει στη μετάγγιση τεχνογνωσίας, τη διακοπή του ομφάλιου λώρου μεταξύ όσων είχαν χορηγήσει τα δάνεια με αυτούς που τα χειρίζονται ως μη εξυπηρετούμενα και τη μείωση του κόστους διαχείρισης. Στην ίδια λογική, οι τράπεζες αναθέτουν πιλοτικά τη διαχείριση μέρους των κατασχεθέντων ακινήτων σε ξένες εταιρείες (π.χ. Eurobank-Clayton και Resolution Real Estate).

Σε συζητήσεις με private equity funds που θέλουν να αναλάβουν τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της βρίσκεται η διοίκηση της Αττικής, επιδιώκοντας μια στρατηγική συμφωνία που θα επιτρέψει και την κάλυψη των εναπομεινασών κεφαλαιακών της αναγκών μέσω έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών.
Χρήστος Κίτσιος
Πηγή: euro2day.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...