26 Φεβ 2016

Τι αλλάζει τις επόμενες ημέρες στα ληξιαρχεία των Δήμων – Οδηγίες του ΥΠΕΣΔΑ (Έγγραφο)

Η Ανάδοχος Εταιρεία ΒΥΤΕ, πρόκειται να ξεκινήσει εντός των εποµένων ηµερών την αποστολή....
εξοπλισµού που αφορά τη δράση «Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων» του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο».

Ο εν λόγω εξοπλισµός, θα παραδοθεί και εγκατασταθεί εντός του Μαρτίου 2016.

Η σχετική λίστα των Ληξιαρχείων που θα λάβουν εξοπλισµό στην τρέχουσα Φάση (Φάση 1) είναι αναρτηµένη στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου ενώ στο παρακάτω έγγραφο παρέχονται σχετικές οδηγίες.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...