26 Φεβ 2016

Παράδοση υλικών ενίσχυσης των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κυκλάδων και της Π.Υ. Κυκλάδων

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις (οι ενταγμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας), έχουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις δράσεις.....
τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Ιδιαίτερα στις Κυκλάδες με τα γνωστά προβλήματα που προκύπτουν από την νησιωτικότητα, την έλλειψη επαρκούς ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας, την υποστελέχωση των υπηρεσιών, ο ρόλος τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο ν. 3013/2002 για την Πολιτική Προστασία, προέβλεπε την ενίσχυση των Εθελοντικών Οργανώσεων μέσα από τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την πραγματοποίηση του έργου τους. Η ενίσχυση αυτή, χρηματοδοτήσεις και διάθεση εξοπλισμού, μέσων και αναλώσιμων αγαθών είναι ανενεργή εδώ και πέντε χρόνια.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναγνωρίζοντας τον σημαίνοντα ρόλο των Εθελοντικών Οργανώσεων των Κυκλάδων, μόλις το επέτρεψε τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, προχώρησε αμέσως στην προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για να ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητά τους. Επίσης προχώρησε ταυτόχρονα και στην προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κυκλάδων.

Η ιδιαίτερα καλή και συνεχής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, των Εθελοντικών Οργανώσεων των Κυκλάδων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κυκλάδων και της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα από κοινές δράσεις όλα αυτά τα χρόνια θα συνεχιστεί και θα γίνει ακόμη λειτουργικότερη και αποτελεσματικότερη για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και έκτακτων φαινομένων στα νησιά των Κυκλάδων.

Η παράδοση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Περιφερειακό Κατάστημα της Πλατείας Τσιροπινά.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...