26 Φεβ 2016

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:Καλούνται να αποφασίσουν για Ταξί και να διαβουλευθούν για περίπτερα

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα......
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 

Θέματα ημερησίας διάταξης
  1. Μεταφορά του χώρου στάθμευσης των ταξί (πιάτσα).
  2. Διαβούλευση για την Έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων και την αναγκαιότητα ή μη χωροθέτησης νέων περιπτέρων στη νήσο Μύκονο, κατόπιν γνωμοδότησης της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων και της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου.
  3. Άρση ή μη ανάκλησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μετά από έγγραφα του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου Μυκόνου.
  4. Χορήγηση βεβαίωσης για την έγκριση ειδικής διαδρομής και τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης.
  5. Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους.
  6. Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων νήσου Μυκόνου.
  7. Εξέταση διαφόρων θεμάτων- αιτήσεων-κ.λ.π.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μιλτιάδης Κ. Ατζαμόγλου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...