27 Φεβ 2016

Γενικό Χημείο κράτους: Εγκύκλιος για την παλαίωση οίνων σε ξύλινα βαρέλια

Εγκύκλιο για την παλαίωση οίνων σε ξύλινα βαρέλια, εξέδωσε η Διεύθυνση Αλκοόλης και.......
Τροφίμων, του Γενικού Χημείου του κράτους.

Μάλιστα η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:Οδηγίες για την ποσοτική μέτρηση των δεξαμενών οίνου εξέδωσε το Γενικό Χημείο του κράτους. Εγκύκλιο με οδηγίες για την ποσοτική μέτρηση των δεξαμενών που περιέχουν οίνο (με την έννοια του τελικού προϊόντος) εξέδωσε η Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων, του Γενικού Χημείου του κράτους.
Πέραν των οδηγιών καταμέτρησης του εμπεριεχομένου στις δεξαμενές όγκου του οίνου στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι κατά την περίπτωση παλαίωσης οίνων σε ξύλινα βαρέλια θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο για τις εισόδους – εξόδους από αυτά.

Προωθείται για υπογραφή η υπουργική απόφαση για την ογκομέτρηση των δεξαμενών. Ενώ κατά τους ποσοτικούς ελέγχους θα λαμβάνονται υπ΄όψιν:

Είτε οι υπάρχοντες επίσημοι ογκομετρικοί πίνακες (για ογκομετρημένες δεξαμενές)

Είτε οι ανεπίσημοι ογκομετρικοί πίνακες

Είτε τα γεωμετρικά στοιχεία της δεξαμενής σύμφωνα με τη βεβαίωση του κατασκευαστή.
Πηγή: enikonomia.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...