19 Φεβ 2016

Ποιες κατηγορίες καταθέσεων δεν εμπίπτουν στο όριο προστασίας των 100.000 ευρώ

Ποιες καταθέσεις εξαιρούνται από την εγγύηση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων. Αναλυτικός κατάλογος. Τι προβλέπει..... νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Πέμπτης.
 
Επαναπροσδορισμό των κατηγοριών των καταθέσεων που εξαιρούνται από το καθεστώς προστασίας των 100.000 ευρώ περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε αργά το βράδυ της Πέμπτης στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο ορίζει το ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων) ως τον αποκλειστικό φορέα του ελληνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ) αλλά και ως το αρμόδιο Ταμείο Εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επαναβεβαιώνεται πως το όριο προστασίας καταθέσεων των 100.000 ευρώ ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων, κάθε καταθέτη, στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ανεξαρτήτως αριθμού καταθέσεων, νομίσματος και τόπου κατάθεσης εντός της ΕΕ.

Ειδικότερα, το ποσό των 100.000 ευρώ ορίζεται ως το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα.

Όμως, σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο, υπάρχουν καταθέτες που δεν είναι επιλέξιμοι για την προστασία των καταθετών τους, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες δημόσιες αρχές.

Αναλυτικότερα, οι διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπουν την εξαίρεση από προστασία και εγγύηση του ΤΕΚΕ των εν λόγω κατηγοριών καταθέσεων:
 • Οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ.
 • Οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.
 • Οι καταθέσεις των δημοσίων αρχών.
 • Οι καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για ίδιο λογαριασμό.
 • Τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Οι καταθέσεις από συναλλαγές για τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
 • Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
 • Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων για ίδιο λογαριασμό.
 • Οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια).
 • Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
 • Οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί.
Πηγή:news247 
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...