4 Φεβ 2016

Καταργείται η χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

Με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, προς ψήφιση στη Βουλή καταργείται η χορήγηση επάρκεια διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στους κατόχους......
Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια τροπολογία, η αρμοδιότητα αναγγελίας έναρξης διδασκαλίας επαγγέλματος μεταφέρεται στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού "ΕΟΠΠΕΠ".

Το υπουργείο Παιδείας δεν χορηγεί επάρκεια διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών από τις 26 Μαρτίου 2014, με αποτέλεσμα από τότε να παραμένουν στο "συρτάρι" περισσότερες από 10.000 αιτήσεις, περιμένοντας από πέρσι την έκδοση υπουργικής απόφασης –όπως ορίζει ο νέος νόμος-η οποία θα καθορίζει τα κριτήρια χορήγησης.

Καταργείται η ακόλουθη διάταξη από το Άρθρο 70:

Προκειμένου περί των διδασκόντων ξένας γλώσσας εν φροντιστηρίοις, εις ας περιπτώσεις τα προσόντα των δεν συμπίπτουν ακριβώς με τα προσόντα των αντιστοίχων δημοσίων λειτουργών, αποφαίνεται περί τής επάρκειας αυτών ο Υπουργός των θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας μετά γνώμην του Εποπτικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως.

Επίσης από τον Οργανισμό του υπουργείου Παιδείας, καταργείται η παρ β) που ακολουθεί:
 

5. To τμήμα Γ Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας και Εποπτείας ΚΞΓ είναι αρμόδιο για,
α. την αναγνώριση των τιτλων ή και των πιστοποιητικώνπου βεβαιώνουν το επίπεδο γνώσης ξένης γώσσας
β. την χορήγηση πιτσοποιητικού για την Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας συμφωνα με την κειμενη νομοθεσια

Τι θα γίνει με όσους κατέχουν την επάρκεια

Οι κάτοχοι πιστοποιητικών επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένης Γλώσσας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση προς τον ΕΟΠΠΕΠ, προκειμένου να γίνει αναγγελία έναρξης επαγγέλματος διδασκαλίας σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Κατ Οίκον Διδασκαλία.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...