4 Φεβ 2016

Αιτήσεις – εξπρές για 2.246 μόνιμους και εποχικούς μέσα στο Φεβρουάριο

Μέσα στο Φεβρουάριο θα προσληφθούν 2.246 μόνιμοι και συμβασιούχοι, σε διάφορους φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα......
Το ενδιαφέρον των υποψηφίων συγκεντρώνει η νέα μεγάλη προκήρυξη του υπουργείου Υγείας για 1.760 μόνιμους σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας όλης της χώρας.

Παράλληλα, άλλες δυο προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στο μήνα.

Πρόκειται για 36 θέσεις στα ΕΛΤΑ και 151 θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Για τις θέσεις εποχικού προσωπικού η πλειοψηφία των θέσεων αφορά ειδικότητες όπως οδηγοί, γυμναστές, βρεφονηπιοκόμοι, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες, καθαριστές, κ.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ
  • Νοσοκομεία (μόνιμοι)            1.760
  • Νοσοκομείο (εποχικοί)           26
  • Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (εποχικοί)   66
  • Λιμενικό (μόνιμοι)      49
  • ΕΛΤΑ(μόνιμοι)           36
  • Δικαστήρια (μόνιμοι)  151
  • Δήμοι (εποχικοί)         158
Νέο πακέτο για 1760 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ αναμένεται να φτάσει σύντομα νέο πακέτο μόνιμων προσλήψεων στην Υγεία.

Συνολικά το υπουργείο Υγείας ενέκρινε την πρόσληψη 1760 νέων υπαλλήλων με στόχο να στελεχώσει όλους τους τομείς της πρωτοβάθμιας Υγείας με προσωπικό από ειδικότητες όπως, νοσηλευτές, πληρώματα ασθενοφόρων, διοικητικούς, υγειονομικό προσωπικό, Ακτινοφυσικών−Φυσικών Ακτινοφυσικής, Διαιτολόγων, Διοικητικού−Οικονομικού, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιών, Χημικών−Βιοχημικών−Βιολόγων κ.α.

Το νοσηλευτικό, παραϊατρικό, το επιστημονικό μη ιατρικό, το διοικητικό, και το λοιπό βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, προσφέρουν υπηρεσίες αντίστοιχες του γνωστικού αντικειμένου της θέσης αρμοδιότητάς τους, με στόχο τη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικών φαρμακευτικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες της χώρας, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και τις κατευθύνσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων όπως και στις προηγούμενες προκηρύξεις θα σταλούν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά.

Κάθε υποψήφιος θα μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Υ.Ε.).

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Έτοιμες οι 1Κ/2016 και 2Κ/2016 για 187 μόνιμους σε ΕΛΤΑ και υπουργείο Δικαιοσύνης

Ένα βήμα πριν τη δημοσίευση βρίσκονται δύο μεγάλοι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για 151 μονίμους σε φορείς του υπουργείου Δικαιοσύνης (1Κ/2016) και 36 μόνιμους στα ΕΛΤΑ (2Κ/2016).

Ο νέος διαγωνισμός των ΕΛΤΑ θα αφορά μόνο διανομείς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται στο ΑΣΕΠ μέσα σε καθορισμένη προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Όσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των διανομέων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανομής και να μην έχουν κώλυμα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, δικαστικής συμπαράστασης.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Παράλληλα, θέμα ημερών είναι πλέον η έκδοση της προκήρυξης για την πρόληψη 151 μονίμων σε φορείς του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η προκήρυξη με αριθμό 1Κ/2016 του ΑΣΕΠ θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αμέσως επόμενο διάστημα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν
  • 88 υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ) και
  • 63 υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων), οι οποίοι θα εργαστούν κυρίως ως δικαστικοί υπάλληλοι στα διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, καθώς και στις Εισαγγελίες όλης της χώρας.
Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94) από κατόχους ομωνύμου ή ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Παράλληλα οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής), ενώ ειδικά για τις θέσεις ΠΕ απαιτείται η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...