15 Φεβ 2016

Υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τη λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών

Δημοσίευση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, για την λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας........
κακοποιημένων γυναικών και Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας

Δύο ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, έργων που αφορούν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Οι προσκλήσεις αφορούν στην συνέχιση της λειτουργίας του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στην Ρόδο καθώς και των κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, σε Ρόδο, Κω και Σύρο.

1. Η πρόσκληση για την «Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών» απευθύνεται στον Δήμο Ρόδου, ως δυνητικό δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αφορά στην υποβολή πρότασης για συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στη Ρόδο, με προϋπολογισμό 552.000 €.

Στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ, άνεργες κ.λπ.) και στα παιδιά τους, φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.

1. Η πρόσκληση για την λειτουργία «Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους Δήμο Κω, Δήμο Ρόδου και Κέντρο Ερευνών Για Θέματα Ισότητας - ΚΕΘΙ, (για το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου), για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για συνέχιση λειτουργίας και αναβάθμιση των υπαρχόντων συμβουλευτικών κέντρων στη Ρόδο, στην Κω και στη Σύρο. 
Συγκεκριμένα:
-Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Σύρου με δικαιούχο το ΚΕΘΙ και προϋπολογισμό 268.000 €
-Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Ρόδου με δικαιούχο το Δήμο Ρόδου και προϋπολογισμό 195.000 €
-Λειτουργία Συμβουλευτικού Κέντρου Κω με δικαιούχο το Δήμο Κω και προϋπολογισμό 227.000 €
Με την ένταξη των πράξεων στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου οι εν λόγω δομές θα λειτουργήσουν στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Στόχος των Συμβουλευτικών Κέντρων είναι η παροχή υπηρεσιών άμεσης αρωγής προς τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας, η υλοποίηση δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, καθώς και η υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων και για τις δύο προσκλήσεις είναι από τις 15.2.2016 έως τις 9.2.2016.
Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...