15 Φεβ 2016

Κατάφωρη αδικία σε βάρος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με μειωμένα κονδύλια από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014 – 2020)

Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαννετίδη στους βουλευτές του νομού. Ζητείται η παρέμβασή τους για να αναγνωριστεί ο νησιωτικός χαρακτήρας της Περιφέρειας.......
Επιστολή στους βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενούς Τομέα κ. Φιλήμων Ζαννετίδης, με την οποία ζητά την παρέμβασή τους, προκειμένου να αρθεί η κατάφωρη αδικία σε βάρος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά την πρότασης κατανομή των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014 – 2020) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν δεσμεύσεις περί του αντιθέτου.

Η επιστολή απευθύνεται επίσης τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ. κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, ενώ κοινοποιείται στο Γραφείο Πρωθυπουργού και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει συμπεριληφθεί στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας της χρήσης στρεβλών στατιστικών στοιχείων, ειδικά όσον αφορά στο παραγόμενο περιφερειακό εισόδημα. Η κατηγοριοποίηση αυτή οδήγησε στο να διατεθούν πολύ περιορισμένοι πόροι στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται μόλις σε 168,2 εκ. €, αλλά και ειδικές δεσμεύσεις για τις δράσεις προς τις οποίες θα κατευθύνεται η χρήση των πόρων αυτών (δράσεις καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας, ΕΚΤ κτλ.) με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία κάλυψης των ιδιαίτερα μεγάλων και επιτακτικών αναγκών, κυρίως για υποδομές, που υφίστανται στη νησιωτική μας Περιφέρεια.

Για τον λόγο αυτό υπήρξαν δεσμεύσεις ότι θα είναι αυξημένη η κατανομή πόρων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και ειδικά από το ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, όπως και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντίστοιχα, στα οποία δεν εφαρμόζονται κανόνες κατανομής βάσει της κατηγοριοποίησης μιας Περιφέρειας.

Πρόσφατα, γνωστοποιήθηκε η πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εφαρμογής Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και αφορά μόλις το 25% των πόρων του Προγράμματος, αντί του 30% που αναφέρεται στο ΣΕΣ και του 37% που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο.

Το ποσό της κατανομής που προτείνεται για την Περιφέρειά μας ανέρχεται στα 23 εκ ευρώ και αφορά μόλις το 2,89% των συνολικών πόρων που διατίθενται στις Περιφέρειες,

Για τον υπολογισμό τους αναπτύχθηκε μία μεθοδολογία που οδηγεί σε στρεβλά αποτελέσματα , αφού για μια ακόμη φορά δεν ελήφθησαν υπόψη ούτε οι δεσμεύσεις για αυξημένη κατανομή των πόρων για την Περιφέρεια από τα Τομεακά Προγράμματα , ούτε ο νησιώτικος χαρακτήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , αν και αυτός αναγνωρίζεται σε επίσημα κείμενα, όπου φαίνεται ξεκάθαρα και η κατάταξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην κατηγορία των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της:

Ο κ. Ζαννετίδης καταλήγει στο έγγραφό του:
«Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η Περιφέρειά μας αδικήθηκε στον τρόπο υπολογισμού της κατανομής και δικαιούται ξεκάθαρα μεγαλύτερο ποσοστό κατανομής. Η πρόταση του ΥΠΑΑΤ δεν έλαβε στοιχειωδώς υπόψη του αυτό που σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αποφασισμένο ( ΚΑΝ ( ΕΕ) 1305/2013) και το οποίο ενσωματώθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης από το Υπουργείο.
Είναι προφανές ότι λειτούργησαν άλλα κριτήρια.
Υπάρχουν ερωτήματα που απασχολούν όσους δραστηριοποιούνται στον Πρωτογενή Τομέα στην περιοχή μας.
· Λαμβάνεται καθόλου υπόψη ότι τελευταία έχουν καταργηθεί οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που ίσχυαν στα νησιά μας;
· Λαμβάνεται υπόψη η αύξηση του ΦΠΑ;
· Δεν απασχολούν καθόλου τους βουλευτές που ψηφίζουν τα μέτρα όλα τα παραπάνω;
Θα πρέπει λοιπόν η μεθοδολογία κατανομής των πόρων να λάβει υπόψη τον νησιωτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τις μεγάλες αποκλίσεις που υπάρχουν στο ΑΕΠ από νησί σε νησί. Θεωρούμε ότι στα κριτήρια κατανομής θα πρέπει να συμπεριληφθεί και κριτήριο για τις νησιωτικές Περιφέρειες, καθώς και κριτήριο σχετικά με τους πόρους που λαμβάνουν οι Περιφέρειες από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα κοινοποιεί στους βουλευτές και επιστολή την οποία ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος έχει απευθύνει ήδη στο ΥΠΑΑΤ και ζητεί την συμβολή τους, προκειμένου να υιοθετηθούν οι προτάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την κατανομή των πόρων του ΠΑΑ 2014 – 2020.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...