1 Φεβ 2016

Αποσπάσεις εξπρές στο δημόσιο

Νέου τύπου κινητικότητα προωθείται με νομοσχέδιο-σκούπα
Σημαντικές ανατροπές και ανακατατάξεις προοιωνίζονται, για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, νομοθετικές ρυθμίσεις........
που είναι έτοιμη να προωθήσει η κυβέρνηση.

Παρατείνεται η εφαρμογή του πλαισίου για μετατάξεις-μεταθέσεις στο Δημόσιο, με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης όπου δεν υπάρχει κενή οργανική θέση

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το Εθνος, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αποσπάσεις και διάθεση υπαλλήλων με διαδικασία-εξπρές όπου υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες, παράταση της αξιολόγησης μέχρι τέλος του χρόνου χωρίς την εποπτεία του ΑΣΕΠ, αναγνώριση της διαθεσιμότητας ως πραγματικού χρόνου υπηρεσίας που «μετράει» στη μισθολογική εξέλιξη.

Σημαντικές ανατροπές και ανακατατάξεις προοιωνίζονται, για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι έτοιμη να προωθήσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει αποσπάσεις και διάθεση υπαλλήλων με διαδικασία – εξπρές όπου υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες, παράταση της αξιολόγησης μέχρι τέλος του χρόνου χωρίς την εποπτεία του ΑΣΕΠ αναγνώριση της διαθεσιμότητας ως πραγματικού χρόνου υπηρεσία που «μετράει» στη μισθολογική εξέλιξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας "ΕΘΝΟΣ", παράλληλα προβλέπει τη δυνατότητα αναβάθμισης της ποιότητας του Δημοσίου μέσα από ειδικές πανεπιστημιακές σπουδές υπαλλήλων (στο δημόσιο management), τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των πολιτών που διαθέτουν ηλεκτρονική θυρίδα στη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου.

Την ίδια στιγμή παρατείνεται η εφαρμογή του πλαισίου για μετατάξεις – μεταθέσεις με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης όπου δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, κινούνται διαδικασίες κατάταξης σε νέο πίνακα διοριστέων των επιλεχθέντων σε παλαιό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για το Δημόσιο και ΝΠΔΔ (με την προκήρυξη 8/97 του ΑΣΕΠ) αλλά και διαδικασίες αδειοδοτησης των παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και κωδικοποίησης – αναμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσίας.

Με το νομοσχέδιο «μπλοκάρονται» όμως και οι ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις που έχουν ασκηθεί κατά αιρετών εκπροσώπων των ΟΤΑ ή υπαλλήλων τους, επειδή δεν είχαν ασκήσει ένδικα μέσα κατά δικαστικών αποφάσεων για εργατικές διαφορές που πρωτόδικα είχαν δικαιώσει εργαζόμενους ή επειδή είχαν παρατείνει την εργασία συμβασιούχων.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης σωρεία διατάξεων που αφορά εργαζομένους ( πρώην και νυν) σε διάφορους χώρους, όπως αρχαιολόγους του υπουργείου Πολιτισμού, πρώην εργαζομένους στο τ. Ταχυδρομικό Ταμιεύτήριο, στις «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», απασχολούμενους στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και σε γραφεία Τύπου κλ.π.

Οι σχετικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβάνουν και τις διατάξεις που αποκαλύψαμε στο προχθεσινό «Εθνος» για το «παράθυρο» που ανοίγει για την παραμονή ή την επιστροφή στο Δημόσιο όσων έφυγαν το 2015 ή φεύγουν το 2016 λόγω 35τία και 60ου έτους της ηλικίας, αλλά και για την υποχρεωτική παράταση της θητείας των δικαστικών υπαλλήλων (της αντίστοιχης κατηγορίας) μέχρι το 65ο (ή και το 67ο) έτος, με 40ετή υπηρεσία.

Το σύνολο των ρυθμίσεων εντάσσεται στο νομοσχέδιο για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, τα συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών προϊσταμένων κλπ. Που έχει δοθεί πριν από λίγο καιρό σε δημόσια διαβούλευση.

Ανάμεσα στις νέες ρυθμίσεις προβλέπονται και τα εξής:
Προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές και έκτακτες ανάγκες, με απόφαση του κάθε αρμόδιου υπουργού μπορεί να αποσπαστεί, διατεθεί και τοποθετηθεί προσωπικό ( μόνιμο και σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) από το υπουργεί προς ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) τα οποία εποπτεύει. Παράλληλα επιτρέπεται και η αντίθετη υπηρεσιακή μετακίνηση.

Η διαδικασία
Η απόσπαση αυτή θα ξεκινά με πρωτοβουλία της υπηρεσίας ή με αίτηση του υπαλλήλου και θα γίνεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και πριν την πάροδο της δοκιμαστική υπηρεσίας. Τέτοιου είδους αποσπάσεις, τοποθετήσεις κ.λπ. επιτρέπονται και στις θυγατρικές εταιρείες των φορέων που εποπτεύει κάθε υπουργείο. Οι τακτικές αποδοχές αποσπώμενων υπαλλήλων θα βαρύνουν τον φορέα απ’ όπου προέρχονται ενώ ενδεχόμενες πρόσθετες αμοιβές θα καταβάλλονται από τον φορέα όπου αποσπάστηκαν.

Αν ο πολίτης τηρεί ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη της Κεντρικής Διαδικτυακή Πύλης του Δημοσίου, τότε η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να αναζητεί αυτεπαγγέλτως τα έγγραφα, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής του, καταφεύγοντας στα αποθηκευμένα στοιχεία στην ηλεκτρονική θυρίδα. Για να αλλάξει μια διαδικασία που διεκπεραιώνεται μέσω ΚΕΠ χρειάζεται έγκριση του αρμόδιου κυβερνητικού Συμβουλίου μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και δεν αρκεί απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού.

Προτείνονται μέχρι 31-12-16 οι προθεσμίες που είχαν παραταθεί διαδοχικά μέχρι 30-6-15 και αφορούσαν το ζήτημα της αξιολόγησης, ενώ παράλληλα καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την εποπτεία του ΑΣΕΠ με παρακολούθηση, υποδείξεις κατά τις αρχές της αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας κ.λπ.

Θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος κατά τον οποίο υπάλληλοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητάς με βάση τους νόμους 4093/12,4172/03,4250/14,4316/14 και οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία τους μέσω του νόμου 4325/15. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη και για τη μισθολογική τους εξέλιξης. Επίσης για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με τον ν. 4172/13, δεν υπέβαλαν αίτησή στις ανακοινώσεις του υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και δεν εκδόθηκε γι’ αυτούς πότε διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το διάστημα 22-3-14 έως 11-5-15 ( οπότε δημοσιεύθηκε ο Ν. 4325/15) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα.
Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση του Εθνους
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...