16 Φεβ 2016

Ελ. Φτακλάκη: «Το μεταναστευτικό έχει μετατραπεί σε μια ασύμμετρη απειλή»

Συνέντευξη στην Δήμητρα – Μαρίλια Φούρλα
«Η Περιφερειακή αρχή έχει δρομολογήσει νέες πρωτοβουλίες και έργα, όμως θεωρώ.......
ως μεγάλο πλεονέκτημα τους το γεγονός πως αφενός έχουν βρει έναν πολύ καλό κουμπαρά για τα έργα της Δωδεκανήσου από το Γιάννη Μαχαιρίδη και αφετέρου δρομολογημένα έργα και δράσεις.

Επειδή, ως γνωστό, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, ως εκ τούτου περιμένω πολύ περισσότερα από την περιφερειακή αρχή…», λέει, μιλώντας στην «Δημοκρατική», η κυρία Ελευθερία Φτακλάκη, αποτιμώντας το έργο της Περιφέρειας.

Μας καταθέτει ακόμη τις απόψεις της για τον τουρισμό και τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, τους αστάθμητους παράγοντες που μπορεί να τις τινάξουν στον αέρα, για την «ωρολογιακή βόμβα» όπως λέει του προσφυγικού- μεταναστευτικού, και θέτει ερωτήματα για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Κω.

Αναλυτικά η συνέντευξη της κυρίας Φτακλάκη:

• Να ξεκινήσουμε κυρία Φτακλάκη από το σοβαρό πρόβλημα του προσφυγικού-μεταναστευτικού. Ποια είναι η δική σας θέση, τόσο για την μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας, όσο και της Ευρώπης;

Θεωρώ πως το μεταναστευτικό/προσφυγικό πρόβλημα αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ΕΕ καθώς το πρόβλημα αφορά στο σύνολο του όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και όχι μόνο τις χώρες που πλήττονται άμεσα, όπως είναι η Ελλάδα. Η απουσία μιας ισχυρής και στιβαρής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ καθώς και μιας ευρωπαϊκής ολοκληρωμένης κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, ανέδειξαν με τραγικό τρόπο πως τόσο η Ευρώπη όσο και τα κράτη- μέλη της δεν μπορούν τελικά να διαχειριστούν ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Για αυτό άλλωστε, άρχισε η συζήτηση για τη ζώνη Schengen με κάποιες ευρωπαϊκές φωνές να απειλούν με έξοδο την Ελλάδα λόγω της ανεξέλεγκτης εισδοχής μεταναστών. Αυτές φυσικά είναι αντιδράσεις του τύπου « πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι»!

Το μεταναστευτικό έχει πλέον μετατραπεί σε μια ασύμμετρη απειλή όχι μόνο για την Ευρώπη και ως εκ τούτου απαιτείται η θεσμική και οργανωτική ενίσχυση των μηχανισμών ασφάλειας και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και σαφώς η ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας, όπου δυστυχώς αποδεικνύονται παρατηρητές στη μεγαλύτερη τραγωδία που συντελείτε στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα.

Η Ευρώπη θα πρέπει να αναδείξει το πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο και να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά της παγκόσμιας κοινότητας για μια συλλογική αντιμετώπιση του φαινομένου και όχι να ρίχνει το ανάθεμα σε ένα κράτος- μέλος της , όπως είναι η Ελλάδα, ή να χρυσώνει την Τουρκία για να μην προωθεί μετανάστες προς την Ευρώπη. Αυτές είναι αψυχολόγητες και ατελέσφορες πολιτικές που δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό ιδεώδες και αναδεικνύουν την απουσία ισχυρών ηγεσιών.

Θα πρέπει άμεσα να ζητήσει τη συγκρότηση ενός Διεθνούς Μηχανισμού Διαχείρισης της Μεταναστατευτικής Κρίσης με στόχο αφενός την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν πληθυσμούς να εκπατρίζονται και αφετέρου τη διαχείριση και καταστολή του προβλήματος στη ρίζα του (εξάρθρωση δικτύων διακίνησης, πολιτικές επανεισδοχής, ελέγχου των διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες, κα). Άλλωστε, ας μη ξεχνάνε οι ‘ισχυροί του πλανήτη’ το ρόλο τους και το βαθμό εμπλοκής τους στις γενεσιουργές αιτίες που δημιούργησαν τα μεταναστευτικά ρεύματα και σαφώς στην εκκόλαψη εξτρεμιστικών στοιχείων, όπως είναι οι ISIS. Τέλος, να τονίσουμε πως το μεταναστευτικό ανέδειξε άλλη μια παταγώδη αποτυχία της διεθνούς κοινότητας και της ΕΕ και αφορά στα μεγάλα κονδύλια που δίνονται αδιαλείπτως στις τρίτες χώρες για Ανάπτυξη και Ανθρωπιστική βοήθεια που όμως όπως αποδεικνύεται εν τοις πράγμασι πως έχουν ελάχιστα έως μηδαμινά αποτελέσματα.

Η διεθνής κοινότητα, η ΕΕ, τα δημοκρατικά κράτη και οι σύγχρονες κοινωνίες βρέθηκαν ανέτοιμοι και αθωράκιστοι για να αντιμετωπίσουν ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα με γεωγραφικές- θεσμικές- κοινωνικές- οικονομικές- διαπολιτιστικές και αξιακές επιπτώσεις. Τέλος, πρέπει να καταστεί σαφές πως το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, ούτε ευρωπαϊκό καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη ασύμμετρη απειλή για το δυτικό κόσμο καθώς όσο θα δημιουργούνται αιτίες για τη μετακίνηση πληθυσμών (πόλεμοι, οικονομικές κρίσεις, φυσικές καταστροφές, περιβαλλοντικές αλλαγές, κλπ) θα υπάρχει η μετανάστευση.

• Για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην Κω; Πιστεύετε ότι τα hotspot στα νησιά είναι εκτός από υποχρέωση που έχουμε αναλάβει και αναγκαία για να προφυλαχθεί η εικόνα του τουρισμού, όπως ισχυρίζονται κάποιοι ή αιτία υποβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος, όπως ισχυρίζονται κάποιοι άλλοι;

Εκτιμώ πως αυτές είναι πολιτικές του ποδαριού και αναδεικνύουν όλα όσα αναφέρω παραπάνω. Όσα διαδραματίζονται το τελευταίο διάστημα στο νησί της Κω δεν συνάδουν με την τουριστική εικόνα του νησιού στο εξωτερικό. Τα hot spots, δηλ. τα κέντρα ταυτοποίησης, που αμφιβάλλω αν τελικά θα διαφοροποιηθούν ως προς τη λειτουργία τους από τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας, τα κέντρα μετεγκατάστασης, και τα προ-αναχωρησιακά κέντρα, θα πρέπει να αποτελούν μέρος μιας συνολικότερης και ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος με σαφείς κανόνες, ιεράρχηση των αναγκών αλλά και προτεραιοτήτων της κάθε περιοχής

Είναι σαφές πως στο νησί της Κω απαιτείται ένα χώρος ταυτοποίησης των μεταναστών/προσφύγων αφού δυστυχώς αποτελεί μια από τις κύριες πύλες εισόδου. Όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η μεγάλη αντίδραση μερίδας της τοπικής κοινωνίας και σαφώς η θέση του δημοτικού συμβουλίου. 

Επίσης, θα πρέπει να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:
– Ποιος εγγυάται πως οι εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν δεν παγιώσουν και γιγαντώσουν το πρόβλημα; 
– Ποιος διασφαλίζει την τακτική ροή μετακίνησης των μεταναστών προς τους τελικούς προορισμούς τους;
 – Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία και κυρίως τον επιχειρηματικό κόσμο πως μετά τη δημιουργία του hot spot, ο τουρισμός στο νησί θα επανακάμψει και οι κρατήσεις θα αυξηθούν; 

Μπορεί κανείς να τα διασφαλίσει όλα αυτά; Οι ευθύνες που φέρει η κυβέρνηση στο πρόβλημα της Κω είναι τεράστιες που δυστυχώς όχι μόνο μπόρεσε να ελέγξει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα αλλά δεν βρήκε και έναν δίαυλο συνεννόησης με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία. Όταν δια στόματος υπουργού άμυνας, Πάνου Καμμένου πριν λίγους μήνες ανακοίνωνε πως δεν θα γίνει κανένα hot spot στην Κω και 3 μήνες αργότερα στέλνει τα ΜΑΤ για να "επιβάλει" την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα hot spot στο Αιγαίο, σαφέστατα στερείται πολιτικής συνέπειας και συνολικού σχεδιασμού. Η παντελής απουσία μιας συγκροτημένης πολιτικής για την προστασία των νησιών μας από τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές και η πολύμηνη κωλυσιεργία ως προς την έγκαιρη δημιουργία απαιτούμενων υποδομών στις πύλες εισόδου, ανέδειξαν την αδυναμία και την ανικανότητα της παρούσας κυβέρνησης να διαχειριστεί ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα για την χώρα μας.

• Συμμετέχετε στην ομάδα εργασίας για τον τουρισμό, η οποία πρόσφατα συγκροτήθηκε από την Περιφέρεια. Θέλετε να μας κωδικοποιήσετε τις αρμοδιότητές της, αλλά να μας πείτε και περισσότερα για τις δικές σας αρμοδιότητες από την θέση αυτή;

Η Ομάδα Εργασίας για τον Τουρισμό της ΠΝΑ θεωρώ πως αποτελεί ένα εργαλείο που θα βοηθήσει την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και τη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας τόσο στο σχεδιασμό πολιτικών όσο και στην υλοποίηση δράσεων στον τομέα του τουρισμού. Θεσμικά υπήρχε πάντα αρμόδια Επιτροπή Τουρισμού με γνωμοδοτικό χαρακτήρα, όμως λόγω του μεγάλου πλήθους των μελών της και της δυσκολίας συντονισμού της καταργήθηκε και στη θέση της δημιουργήθηκε η Ομάδα Εργασίας, όπου έχω οριστεί αναπληρώτρια συντονίστρια και επί της ουσίας συνεπικουρώ το έργο της προέδρου, δηλ. της κας Μ.Παπαβασιλείου. Ο τουρισμός ενώνει καθώς ο στόχος είναι κοινός και σαφώς οι πολιτικές επιλογές σε γενικές γραμμές προδιαγεγραμμένες.

Σε κάθε περίπτωση, με τιμά η επιλογή του περιφερειάρχη, Γ. Χατζημάρκου σε αυτή τη θέση, καθώς θεωρώ, αφενός πως αναγνωρίζεται το έργο της θητείας μου ως αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ν. Αιγαίου και αφετέρου ανταποκρίνεται στη στάση της παράταξης μας «Ν.Αιγαίο- Αρχιπέλαγος Δημιουργίας» για μια εποικοδομητική αντιπολίτευση με πνεύμα συνεργασίας και συνεισφοράς στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των νησιών μας.

• Πολλοί πιστεύουν ότι το φετινό τοπίο του τουρισμού είναι ασαφές και ρευστό. Ποια είναι η δική σας αίσθηση; Σκέπτεται η Περιφέρεια να κάνει κινήσεις για να εκμεταλλευθεί τους τουρίστες που φαίνεται να γυρνούν την πλάτη στη Τουρκία, αλλά και εκείνους που θεωρούν τη χώρα μας ασφαλή προορισμό, μετά τα τελευταία τρομοκρατικά χτυπήματα;

Σε ένα ρευστό περιβάλλον, όπως αυτό που ζούμε αυτή την περίοδο, με όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας αλλά και στη ευρύτερη γειτονιά μας, σίγουρα ο τουρισμός βρίσκεται σε μια κινούμενη άμμο. Υπό αυτό το πρίσμα, ήδη η Περιφέρεια έχει ανακοινώσει μέσω του τριετούς στρατηγικού της σχεδιασμού για τον Τουρισμού, δράσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει, όπως είναι πχ το θέμα της Κω. Έχει στοχεύσει στην ενίσχυση των παραδοσιακών της αγορών αλλά και στην ανάπτυξη ανερχόμενων μέσα από δράσεις που και εμείς είχαμε αναδείξει και σίγουρα η συνέχιση τους αλλά και η ενδυνάμωση τους έχουν θετικό πρόσημο.

Όμως, όσο και να προσπαθήσει η περιφερειακή αρχή στον τουρισμό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, δυστυχώς υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα, όπως π.χ λανθασμένες κυβερνητικές πολιτικές (θέμα ΦΠΑ στα νησιά, άγονες γραμμές, ανεξέλεγκτο μεταναστευτικό, φορολόγηση, κα) που δυναμιτίζουν την όποια προσπάθεια γίνεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Εδώ, πλέον ανοίγεται μια μεγάλη συζήτηση περί αρμοδιοτήτων στις αιρετές περιφέρειες, ένα μεγάλο κεφάλαιο που μας απασχολεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας του θεσμού.

• Πώς είδατε τον ετήσιο απολογισμό της Περιφέρειας; Είστε ικανοποιημένη;

Η νέα περιφερειακή αρχή σαφώς και προσπαθεί να δώσει το δικό της πολιτικό στίγμα εφαρμόζοντας νέες πολιτικές και υλοποιώντας δράσεις προς όφελος των νησιών μας και των κατοίκων τους. 

Σίγουρα έχουν δρομολογήσει νέες πρωτοβουλίες και έργα, όμως θεωρώ ως μεγάλο πλεονέκτημα τους το γεγονός πως αφενός έχουν βρει έναν πολύ καλό κουμπαρά για τα έργα της Δωδεκανήσου από το Γιάννη Μαχαιρίδη και αφετέρου δρομολογημένα έργα και δράσεις. Επειδή, ως γνωστό, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο,ως εκ τούτου περιμένω πολύ περισσότερα από την περιφερειακή αρχή καθώς τα προβλήματα των νησιών μας είναι χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις έχουν ριζώσει, οι προκλήσεις της εποχής είναι μεγάλες και ο πολιτικός χρόνος ανελέητα γρήγορος.

• Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό της χώρας;

Τραγέλαφος! Λυπάμαι , αλλά το πολιτικό σκηνικό είναι κατώτερο των περιστάσεων και για αυτή την κατάσταση μεγάλες ευθύνες φέρει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ο κος Τσίπρας αποδείχθηκε δυστυχώς πολύ ‘μικρός’ για τη διακυβέρνηση της Ελλάδας, μιας χώρας με μεγάλες προκλήσεις αλλά συνάμα ανυπέρβλητα εμπόδια και διαχρονικά βαρίδια.

Από την άλλη είναι απογοητευτικό να βλέπεις το λοιπό πολιτικό σκηνικό να ζει σε ένα περιβάλλον εσωστρέφειας και να προσπαθεί ακόμα να αποτινάξει τους δαίμονες του. Να παρακολουθείς μια γενναία πρωτοβουλία που τόλμησε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κα Φώφη Γεννηματά για τη δημιουργία ενός καινούργιου φορέα στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, να δυναμιτίζεται από κάποιους ‘αρχηγίσκους’ που βλέπουν τον εαυτό τους στο κάδρο της επόμενης μέρας χωρίς να νοιάζονται πραγματικά για την ανασύνταξη του χώρου αλλά και για το συμφέρον της χώρας μας. Να βλέπεις τη ΝΔ, που ενώ μετά από τόσο κόπο κατάφερε να εκλέξει νέο πρόεδρο, ακόμα να προσπαθεί να βρει το βηματισμό της και την ταυτότητα της. Να απορείς με το θράσος πολιτικών ‘περσόνων’ που παριστάνουν τους προφήτες της χώρας και αυτόχρίζονται ως εθνικοί σωτήρες. Και σαφώς να θλίβεσαι με τα ποσοστά της Χ.Α. που δεν λένε να πέσουν.

Το πολιτικό σκηνικό της χώρας μας είναι πλέον πολύ ρευστό και όλα είναι πιθανά. Από το σενάριο μιας οικουμενικής κυβέρνησης, έως και την προκήρυξη νέων εκλογών με ασαφές το αποτέλεσμα και με μια κοινωνία διχασμένη και χωρίς πλέον άλλες αντοχές και ανοχές. Δύσκολες καταστάσεις και δυσοίωνο το μέλλον αν δεν αλλάξει κάτι άμεσα.

• Πώς βλέπετε όλη αυτή την κοινωνική ένταση το τελευταίο διάστημα και πως νομίζετε ότι μπορεί να εκτονωθεί;

Χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, εκτιμώ πως η κοινωνία είναι ένα καζάνι που βράζει και πολύ σύντομα θα εκραγεί καθώς δεν υπάρχουν βαλβίδες εκτόνωσης, όπως είναι ο διάλογος και η συναίνεση.

Η κοινωνία έχει κυριευθεί από μεγάλο θυμό λόγω της εξαπάτησης της από το πολιτικό σύστημα και από ένα αίσθημα ματαίωσης λόγω των αδιεξόδων που ζει τα τελευταία χρόνια. Η κόπωση και οι απουσία αντοχών από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας είναι πλέον ορατή.

Οι Έλληνες έφθασαν να θεωρούνται οι παρίες της Ευρώπης, το επίπεδο διαβίωσης τους να ανταγωνίζεται το αντίστοιχο τριτοκοσμικών χωρών και το αίσθημα εθνικής ασφάλειας να διακυβεύεται ανά πάσα στιγμή.

Σίγουρα, αυτά είναι ανησυχητικά φαινόμενα για μια κοινωνία που ουσιαστικά βρέθηκε απροετοίμαστη σε έναν πόλεμο όχι μόνο οικονομικό αλλά και αξιακό.

Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει αλλά μόνο να ευχηθώ να πρυτανεύσει η λογική και η σύνεση κυρίως από το πολιτικό μας σύστημα, όπου θα πρέπει να συνεργαστούν για να βγάλουν την Ελλάδα από το δρόμο της ολικής καταστροφής.

Να πείσουν με πράξεις και όχι με λόγια τους εταίρους-δανειστές μας για την προσπάθεια που καταβάλλουμε ως λαός για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις- δεσμεύσεις μας αλλά κυρίως να τους καταστήσουμε αλληλέγγυους στη ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουμε.

Πρέπει να ξαναβρούμε τη χαμένη αξιοπιστία μας και την καλή έξωθεν μαρτυρία μας. Οι καιροί ου μενετοί.
Πηγή:dimokratiki.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...