15 Φεβ 2016

Τελεσίγραφο 50 σημείων αλλιώς έξοδος από Σένγκεν

Βρυξέλλες: Διορία ενός μήνα για σχέδιο διαχείρισης προσφυγικού, φύλαξη συνόρων με Τουρκία
Οι συστάσεις προς την Ελλάδα βασίζονται στα αποτελέσματα αιφνιδιαστικής επιτόπιας.......
επίσκεψης αξιολόγησης από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 2015 σε σειρά συνοριακών σημείων, όπου εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις στη διενέργεια των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα.

Ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος και τη φύλαξη των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων με την Τουρκία, βασισμένο σε σύσταση 50 σημείων του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ, καλείται να υποβάλει στην Κομισιόν μέσα σε 30 μέρες η κυβέρνηση. Εάν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν από ελληνικής πλευράς δεν αποφέρουν αποτελέσματα, τότε η χώρα μας θα απομονωθεί πλήρως εντός της ζώνης Σένγκεν.

Η εκτελεστική απόφαση λήφθηκε με ειδική πλειοψηφία (καταψήφισε η Ελλάδα, απείχαν Κύπρος και Βουλγαρία) σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων (πρέσβεις) των κρατών μελών, την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, ενώ επισημοποιήθηκε την επόμενη μέρα από το Συμβούλιο Υπουργών χωρίς συζήτηση (σημείο Α).

Οι 50 δράσεις που θα πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση καλύπτουν τόσο τα θαλάσσια όσο και τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και αφορούν την επιτήρηση, τη διαδικασία ελέγχων, την καταγραφή των προσφύγων, την ανάλυση κινδύνου, τους ανθρώπινους πόρους και την υποδομή.

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, το 78,5% των παράνομων διελεύσεων των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδας που σημειώθηκαν στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2015, έλαβε χώρα στο τελευταίο τρίμηνο αυτής της περιόδου.

Το Αιγαίο χαρακτηρίζεται ως η πλέον εκτεθειμένη περιοχή όσον αφορά την παράτυπη μετανάστευση: Περισσότερα από 572.000 άτομα εισήλθαν το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2015. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015, πάνω από 868.000 παράτυποι μετανάστες έφθασαν σε αυτό το τμήμα των εξωτερικών συνόρων.

Οι συστάσεις βασίζονται στα αποτελέσματα αιφνιδιαστικής επιτόπιας επίσκεψης αξιολόγησης από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου 2015 σε σειρά συνοριακών σημείων, όπου εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις στη διενέργεια των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, οι οποίες συνιστούν μη εκπλήρωση, από την Ελλάδα, των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τη συνθήκη του Σένγκεν.

Η απόφαση του Συμβουλίου που διαβιβάστηκε στην Ευρωβουλή και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, συνιστά στις ελληνικές αρχές να προβούν στις εξής δράσεις:
A) ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
 -Διαδικασία καταγραφής

1. Να αναφέρει σαφώς στα έγγραφα «αναβολής απομάκρυνσης», τα οποία χορηγούνται στους παράτυπους μετανάστες κατά τη διαδικασία καταγραφής, ότι το έγγραφο δεν τους παρέχει το δικαίωμα να διαμένουν και να εισέρχονται σε άλλα κράτη μέλη, και να συμπεριλάβει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ορισμένες υποχρεώσεις με σκοπό την αποτροπή του κινδύνου διαφυγής.

2. Να βελτιώσει την ποιότητα των εγγράφων «προσωρινής διαμονής», ώστε γίνεται δυσκολότερη η παραποίησή τους.

3. Να ενισχύσει το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασχολείται με την καταγραφή.

4. Να διαθέσει τις απαραίτητες δομές στέγασης κατά τη διαδικασία καταγραφής, μεταξύ των οποίων και δομές στέγασης για ευάλωτα άτομα.

5. Να πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους με σαρωτές διαβατηρίων στα έγγραφα των παράτυπων μεταναστών για την ύπαρξη ενδείξεων πλαστογράφησης ή παραποίησης κατ’ αντιπαραβολή με τις βάσεις δεδομένων του Σένγκεν, της Interpol και των χωρών μελών.

6. Να εκτελεί την καταγραφή Eurodac, διασφαλίζοντας την έγκαιρη συλλογή και διαβίβαση των δακτυλικών αποτυπωμάτων των μεταναστών.

7. Να διαθέσει επαρκή αριθμό λειτουργούντων σαρωτών δακτυλικών αποτυπωμάτων και τερματικών σταθμών Eurodac με άμεση πρόσβασης στο σύστημα, ώστε να διασφαλίζεται η καταγραφή όλων των αφικνούμενων μεταναστών.

8. Να αυξήσει την ποιότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων που λαμβάνονται με το χέρι κατά τη διαδικασία καταγραφής με βάση το σύστημα Eurodac.
Bρυξέλλες, του ανταποκριτή μας Νίκου Μπέλλου
Το πλήρες κείμενο δημοσιεύεται στην έντυπη έκδοση του «Ελεύθερου Τύπου»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...