11 Φεβ 2016

Τέσσερις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ

Τη δημοσίευση των προσκλήσεων για τις τέσσερις νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αναμένεται......
να ανακοινώσουν σήμερα ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης, η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά και ο υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης.
Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με 50 εκατ. ευρώ. 

Τα τέσσερα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ αποσκοπούν στη χρηματοδότηση άνεργων, επιστημόνων, ελευθέρων επαγγελματιών και νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων, με χρηματοδότηση που ξεκινάει από 40% και μπορεί να φτάσει έως και το 100% της δαπάνης για επένδυση, και στοχεύουν στην:

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι είτε άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, είτε φυσικά πρόσωπα που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις που θα επιδοτηθούν θα είναι προϋπολογισμού από 5 έως 25.000 ευρώ, με το ποσοστό ενίσχυσης να ορίζεται έως και το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

• Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας με ίδιο προφίλ δυνητικών ωφελουμένων με την προηγούμενη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 120 εκατ. ευρώ για έργα συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης 60.000 ευρώ με 100% συνολική επιδότησης της επένδυσης.

• Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων στις νέες αγορές που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς, δηλαδή διατροφή, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά, κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και υγεία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 130 εκατ. ευρώ για επενδύσεις ύψους από 15.000 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 40%, που προσαυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή στο 50% εφόσον προσληφθεί νέο προσωπικό.

• Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης μπορεί να ξεκινάει από 15 χιλιάδες και να φθάνει έως 150.000 ευρώ και το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 40%, ενσωματώνοντας ρήτρα προσαύξησης 10% σε περίπτωση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Πηγή: kathimerini.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...