11 Φεβ 2016

Επικουρικό προσωπικό στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Απεστάλησαν στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,.....
οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στους κλάδους/ειδικότητες που αναλυτικά έχουν ως ακολούθως: 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  • ΤΕ Νοσηλευτικής (κωδ. 211)
  • ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων (κωδ. 305)
  • ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων (κωδ. 318)
  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (κωδ. 401) 
Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 16533/31.10.2013 έγγραφό μας.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...