5 Φεβ 2016

Πιο εύκολη η έκδοση πιστοποιητικού μ’ ένα κλικ – Τι αλλάζει για ΚΕΠ και ΕΡΜΗ (Ρύθμιση)

Ευκολότερη κάνει για τους πολίτες τη διαδικασία έκδοσης και χρήσης εγγράφων μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ΕΡΜΗΣ, δηλαδή πρακτικά μ’ ένα κλικ από τον υπολογιστή,.....
το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 34 του νομοσχεδίου για το Δημόσιο, υποχρεώνονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να αναζητούν τα σχετικά έγγραφα ή πιστοποιητικά που είναι αποθηκευμένα στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη.

Παράλληλα με το ίδιο άρθρο απαγορεύεται ρητά στα υπουργεία να αλλάζουν τη διαδικασία που έχει καθορισθεί να διεκπεραιώνεται μέσω ΚΕΠ αν προηγουμένως δεν έχει ληφθεί απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.

Να σημειωθεί ότι η εγγραφή του πολίτη στον "ΕΡΜΗ" γίνεται πλέον με τους κωδικούς του TAXISnet
(κλικ για μεγέθυνση)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...