5 Φεβ 2016

Παραμονή δημοσίων υπαλλήλων στην υπηρεσία 5 έτη επιπλέον αλλά ως τα 67

Επιπλέον πέντε χρόνια εργασίας για όσους το ζητήσουν - Με ρύθμιση, θα υποβάλλουν αίτηση που θα «τρενάρει» τη σύνταξη......
Διευρύνεται χρονικά η δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν ακόμα και πέντε χρόνια αργότερα υπάλληλοι στο Δημόσιο οι οποίοι με αίτησή τους ζητήσουν την παραμονή τους στην υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 67 έτους. Η πρόβλεψη έχει ενταχθεί στο υπό ψήφιση σχέδιο για τη δημόσια διοίκηση, με το δεδομένο ότι τα όρια συνταξιοδότησης αναπροσαρμόζονται στα 67 έτη ή στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης συνταξιοδότησης.

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους να ζητήσουν πριν από τη συμπλήρωση της 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης την παραμονή τους στην υπηρεσία μέχρι πέντε επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους κατ' ανώτατο όριο.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν και για τους υπαλλήλους που έχει λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση, εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2015 και έως τη δημοσίευση των προτεινόμενων διατάξεων.

Στο άρθρο 36 του σχεδίου νόμου το οποίο έχει καταθέσει στη Βουλή το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρεται: «Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 (Α'26) προστίθενται εδάφια ως εξής:

"Οι εν ενεργεία υπάλληλοι με αίτηση που υποβάλλεται έξι μήνες πριν τη συμπλήρωση των 35 ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης, μπορούν να ζητήσουν να παραμείνουν στην υπηρεσία έως πέντε επιπλέον έτη και έως τη συμπλήρωση κατ' ανώτατο όριο του 67ου έτους της ηλικίας τους. Η αίτηση ανανεώνεται κατά έτος με ανώτατο όριο τα πέντε έτη. Η αίτηση δύναται να γίνει δεκτή με απόφαση του αρμόδιου υπουργού αφού συνεκτιμηθούν και οι ανάγκες της Υπηρεσίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, οι υπάλληλοι των οποίων έχει λυθεί αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση, εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους 2015 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (συμπλήρωση 35ετίας και του 60ou έτους της ηλικίας) δύνανται να επανέλθουν στην υπηρεσία, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση έως και 31.12.2016"».
Πηγή: tovima.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...