7 Φεβ 2016

Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Απορριμμάτων (έγγραφο ΥΠΕΣΔΑ)

Τη συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Απορριμμάτων προβλέπει.....
Πυροσβεστική Διάταξη. Πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα διαδικασίες για για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως ενημερώνει με έγγραφό του το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,.

Ειδικότερα η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία θα υποβληθούν οι εκθέσεις των επιτροπών ελέγχου, θα κοινοποιήσει άμεσα στους Δήμους της περιοχής αρμοδιότητας της, τις εκθέσεις για τους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων της περιοχής ευθύνης τους, για την υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία τους.

Η διαδικασία έκδοσης των αποφάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το έγγραφο.

NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...