17 Φεβ 2016

60 πιστοποιητικά ΟΑΕΔ, ΕΛΓΑ, ασφαλιστικών ταμείων & υπουργείου Οικονομικών μέσω ΚΕΠ (λίστα)

Σε 60 ανέρχονται τα πιστοποιητικά άλλων φορέων όπως ΟΑΕΔ, ασφαλιστικών ταμείων......
(ΙΚΑ, ΟΓΑ,ΟΑΕΕ, ΝΑΤ), ΕΛΓΑ αλλά και του υπουργείου Οικονομικών (e-Παράβολο, Φορολογική Ενημερότητα, Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης), που μπορεί να παραλάβει ο πολίτης μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ και των ΚΕΠ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της aftodioikisi.gr, για επιλεγμένες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης (60 συνολικά), τα ΚΕΠ έχουν διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με τα πληροφοριακό σύστημα του Φορέα που τις παρέχει. Το αποτέλεσμα της υπηρεσίας (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης) παραδίδεται αυτόματα στον πολίτη χωρίς να απαιτούνται 2 επισκέψεις στο ΚΕΠ (μία για αίτηση και μία για παραλαβή).

Παράλληλα, για περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες, ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το θεσμικό πλαίσια και τα βήματα εκτέλεσης της διαδικασίες. Πρόκειται για πιστοποιημένες διαδικασίες που παρέχονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας.

Στην Πύλη μπορούν να αναζητηθούν στην καρτέλα «Υπηρεσίες και Πληροφορίες» ή απευθείας από τον σύνδεσμο: ΕΔΩ

Για να αναζητήσει ένας πολίτης κάποια από αυτές τις διαδικασίες, έχουν υλοποιηθεί 3 διαφορετική τρόποι αναζήτησης:

– Αναζήτηση υπηρεσίας ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο

– Αναζήτηση υπηρεσίας ανάλογα με το γεγονός,

– Ευρετήριο ομάδων κοινού

Για περισσότερες από 1.000 υπηρεσίες, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της χώρας.

Τα ΚΕΠ επικοινωνούν με τον αρμόδιο φορέα που εκδίδει το αποτέλεσμα της υπηρεσίας και την παρέχουν στον πολίτη χωρίς αυτός να απαιτείται να γνωρίζει την δομή και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης.

Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους ιστοχώρους
Στην Πύλη μπορούν να αναζητηθούν στην καρτέλα «Υπηρεσίες άλλων ιστοχώρων», υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες από άλλους ιστοχώρους φορέων της δημόσιας διοίκησης. Σκοπός είναι ο πολίτης να μπορεί να ενημερωθεί για υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά. Παράδειγμα τέτοιας υπηρεσίας αποτελεί το ασφαλιστικό βιογραφικό μέσω της εφαρμογής ΑΤΛΑΣ ή ο Φάκελος Υγείας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ.

Να σημειωθεί ότι όσοι έχουν ήδη κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, μπορούν να αποκτούν χωρίς πρόσθετες διαδικασίες πρόσβαση στις υπηρεσίες της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης, ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr).

Ο πολίτης μπορεί να ενημερωθεί για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το θεσμικό πλαίσιο και τα βήματα εκτέλεσης της διαδικασίας από τα ΚΕΠ ή μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ, πηγαίνοντας στην καρτέλα «Υπηρεσίες και Πληροφορίες» ή με ένα κλικ ΕΔΩ.

Οι 60 online υπηρεσίες μέσα από ΚΕΠ είναι οι εξής:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 1. Βεβαιώσεις Συντάξεων ΙΚΑ για Φορολογική Χρήση
 2. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού ΙΚΑ
Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΝΑΤ

 1. Βεβαίωση ύψους Μηνιαίων Αποδοχών Κύριας και Επικουρικής
 2. Ενημερωτική Εκτύπωση Βεβαίωσης για φορολογική χρήση
 3. Συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εξαμήνου
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υπουργείου οικονομικών
 1. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)
 2. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
 3. Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης
Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου

Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 1. Βεβαίωση μη Οφειλής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 2. Βεβαίωση Οφειλής
Ένταξη στο πρόγραμμα Ευάλωτοι Πελάτες / Πελάτες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
 1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ – Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ
 2. Βεβαιώσεις Συντάξεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση
 3. Αίτηση Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας
 4. Καταχώρησης Κράτησης Δωματίου για τα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ
 5. Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική χρήση
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ
 1. Βεβαίωση Εισφορών
 2. Βεβαίωση Αποδοχών
 3. Τρίμηνo Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΛΓΑ
 1. Βεβαίωση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα
 3. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α. και Κ.Ο.Ε.
 4. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής
 5. Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου
 6. Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
 7. Βεβαίωση Αποδοχών Ανταποκριτή (για συνεργάτες ΕΛΓΑ)
 8. Βεβαίωση ΑποδοχώνΟριοδείκτη (για συνεργάτες ΕΛΓΑ)
 9. Ανάλυση Αποδοχών Ανταποκριτή (για συνεργάτες ΕΛΓΑ)
Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 1. Τροποποίηση Στοιχείων – Ενημέρωση υπάρχοντος ΑΜΚΑ
 2. Απόδοση νέου ΑΜΚΑ
 3. Έκδοση βεβαίωσης ΑΜΚΑ
Ηλεκτρονική Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων

Βεβαιώσεις Εθνικού Δημοτολογίου

 1. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης
 2. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας
 3. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης
 4. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ
Πιστοποιητικά Ειδικού Ληξιαρχείου
 1. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
 2. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 3. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ
 1. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση)
 2. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας για προηγούμενο χρονικό διάστημα
 3. Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας έως 29 ετών
 4. Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
 5. Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας
 6. Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών
 7. Βεβαίωση οικονομικών συναλλαγών
 8. Ανανέωση Δελτίου ανεργίας
 9. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
 10. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ
 11. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
 12. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 13. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
 14. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 15. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
 16. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
 17. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ)
 18. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Παραγγελία ΦΕΚ σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο

Πρόγραμμα ανθρωπιστικής Κρίσης (Υποβολή αίτησης – Αναζήτηση και Εκτύπωση Αποτελεσμάτων – Υποβολή Αιτήματος Επανεξέτασης (Ένσταση) – Καταχώρηση Συμπληρωματικών Στοιχείων
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...