19 Ιαν 2016

Τελευταίοι οι έλληνες μαθητές στα βασικά γνωστικά αντικείμενα

Η ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση του ινστιτούτου ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ
Η ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού ινστιτούτου ΚΑΝΕΠ........
της ΓΣΕΕ παρουσιάστηκε σήμερα, Τρίτη, με αντικείμενο τα οικονομικά μεγέθη της περιόδου 2004-14.


Όπως προκύπτει απο την έρευνα, οι έλληνες μαθητές καταλαμβάνουν τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαική Ένωση στην επίδοση στα βασικά γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες ), ενώ στη χώρα μας δεν έχει χτιστεί κανένα σχολείο τα τελευταία έξι χρόνια.

Ακόμη, στους επτά διαθέσιμους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαπιστωθεί η πρόοδος εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων, η Ελλάδα επίσης αποτυγχάνει, την ώρα που χώρες με αντίστοιχα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα (Σλοβακία, Πορτογαλία, Εσθονία, Λετονία κ.ά.) εμφανίζουν σαφώς καλύτερη εικόνα.

«Η πολιτική των μνημονίων που ακολουθείται από το 2010 έως και σήμερα έχει επιδεινώσει δραματικά την ήδη κακή εικόνα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» αναφέρεται στην έκθεση. «Κύρια χαρακτηριστικά της διαλυτικής επίδρασης της ασφυκτικής πολιτικής της λιτότητας στον χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τη σύγκριση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με αυτά των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ» συνεχίζουν οι συντάκτες της.

Και συνεχίζουν αναφέροντας:
- Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην προσχολική εκπαίδευση, οι υποδομές της οποίας δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των νηπίων. Επίσης, στο σύνολο των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρουσιάζονται σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις, τόσο στις φυσικές υποδομές (κτίρια), όσο και στις υποστηρικτικές υποδομές (χώροι εστίασης, εργαστηριακές υποδομές, χώροι πολλαπλών δραστηριοτήτων) και στους εκπαιδευτικούς πόρους (κατάλληλα διδακτικά υλικά, εξοπλισμός σε διδακτικά μέσα και αναλώσιμα υλικά.

- Η Ελλάδα παρότι δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής εν τούτοις εμφανίζει ραγδαία αύξηση του αριθμού των νέων ανθρώπων έξω από την εκπαίδευση, την εργασία και την κατάρτιση

- Καταγράφεται έξαρση των εκπαιδευτικών/κοινωνικών ανισοτήτων. «Η εφαρμογή του ακραίου, νεοφιλελεύθερου προγράμματος στο χώρο της εκπαίδευσης έχει προκαλέσει όξυνση των εκπαιδευτικών, άρα και των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα σημειώνει το μεγαλύτερο εύρος ανισοκατανομής πόρων ανάμεσα σε προνομιούχα (κοινωνικο οικονομικά και πολιτιστικά) και μη προνομιούχα σχολεία» τονίζεται στην έκθεση.

- Η χώρα μας εμφανίζεται ανάμεσα στους Ευρωπαίους «πρωταθλητές» της ανεργίας των νέων ανθρώπων με πτυχίο από την αγορά εργασίας.
Πηγή: tovima.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...