27 Ιαν 2016

Πώς θα πάρετε πιστοποιητικό γέννησης από τα ΚΕΠ – Αναλυτικά η διαδικασία

Η παραλαβή του πιστοποιητικού γέννησης από έναν πολίτη που προσέρχεται στα ΚΕΠ γίνεται με την παράδοση μόνο.....της ταυτότητας και ο πολίτης θα πάρει αμέσως το εν λόγω πιστοποιητικό.

Ωστόσο, ενώ για το πιστοποιητικό γέννησης η διαδικασία είναι σχετικά απλή, για όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά χρειάζονται να γίνουν τέσσερα σύντομα βήματα.

Συγκεκριμένα:
1) Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Εάν οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να ανακτηθεί εντός της υπηρεσίας, ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.
2) Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να δηλώσουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματος. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.
3) Ο υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (e-mail, fax, courier, ταχυδρομείο, κλπ).
4) Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...