28 Ιαν 2016

Υπουργείο Υγείας: Δύο νέες προϋποθέσεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Διευκρινίσεις σχετικά με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια κτηρίων ή πολυκατοικιών δίνει το Υπουργείο Υγείας..... με εγκύκλιο που εξέδωσε και γνωστοποιεί τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτουν οι εν λόγω επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την εγκύτκλιο του Υπουργείου Υγείας, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ισόγεια ισόγεια κτηρίων ή πολυκατοικιών
1. έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους ως τμήματα των καταστημάτων τους εφόσον η κατασκευή αυτών έχει γίνει με οικοδομική άδεια ή έχει γίνει νομιμοποίηση, με το Ν. 4014/2011 ή άλλο συναφές νόμο» 
και 
2. είναι σε άμεση εσωτερική επικοινωνία μέσω σκάλας με το κατάστημα, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την διασφάλιση της υγιεινής, την ασφάλεια των τροφίμων και την αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
Όλα τα ανωτέρω σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει αποτυπώνονται αναλυτικά στα σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής και θα υφίσταται νόμιμη χρήση του χώρου. 
 
Κατά τα λοιπά, τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα κάτοψης και τομής θα περιλαμβάνουν ότι και κατά την μέχρι τώρα διαδικασία (αναλυτική εμβαδομέτρηση, χρήση χώρων, διαγράμματα ροής εργασιών, συγκρότηση – εξοπλισμός κλπ ). 
 
Τα ανωτέρω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο, και δεν θα επικοινωνούν με κοινόχρηστους χώρους (είσοδο πολυκατοικίας, κλιμακοστάσιο, διαδρόμους, υπόγειο, κλπ ).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...