29 Ιαν 2016

Παράθυρο ευκαιρίας για τα ανενεργά μπλοκάκια

Μια τελευταία ευκαιρία έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι με ανενεργό μπλοκάκι.......
προκειμένου να το κλείσουν και να γλιτώσουν μια σειρά από επιβαρύνσεις. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η προθεσμία για την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών χωρίς κυρώσεις που λήγει σήμερα, παρατείνεται έως το τέλος Φεβρουαρίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι φορολογούμενοι.

Αυτό που ουσιαστικά δίνεται στους φορολογούμενους είναι να μπορέσουν να δηλώσουν ως ημερομηνία διακοπής των εργασιών τους προγενέστερη της υποβολής της σχετικής δήλωσης και να γλιτώσουν έτσι από μια σειρά επιβαρύνσεων. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να προκύπτει από τα βιβλία και τα στοιχεία του φορολογούμενου ότι δεν υπήρχε δραστηριότητα, δηλαδή δεν είχαν εκδοθεί τιμολόγια ή αποδείξεις από τον φορολογούμενο ούτε είχε λάβει τιμολόγια για επαγγελματικές του δαπάνες.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι πολύ ευνοϊκή για τους φορολογούμενους. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Φορολογούμενος ασκούσε το επάγγελμα του κτηματομεσίτη από το 2005 έως και το 2010. Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου του 2011 διέκοψε ουσιαστικά την δραστηριότητά του χωρίς όμως να προχωρήσει σε σχετική δήλωση διακοπής εργασιών στην εφορία. Το αποτέλεσμα ήταν να λαμβάνει εκκαθαριστικά του φόρου εισοδήματος στα οποία κάθε χρόνο του χρεωνόταν τέλος επιτηδεύματος ύψους 500 ευρώ για τα έτη 2011, 2012 και 650 ευρώ για τα έτη 2013 και 2014. Παράλληλα, ο ασφαλιστικός του φορέας του χρέωνε εισφορές κανονικά.

Μέχρι το τέλος του μήνα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία διακοπής της 31η Δεκεμβρίου του 2010, χωρίς μάλιστα να του επιβληθεί πρόστιμο για την εκπρόθεσμη διακοπή. Με τη διακοπή θα μπορέσει να εισπράξει τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος που χρεώθηκε καθώς και να διαγράψει τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που του έχουν χρεωθεί από το ασφαλιστικό του ταμείο.

Να σημειωθεί ότι οι φορολογούμενοι με ανενεργό μπλοκάκι είναι χιλιάδες καθώς αυτή η μορφή απασχόλησης έχει κάνει θραύση κατά τα χρόνια της κρίσης. Σε πολλούς, ωστόσο, μετετράπη η πληρωμή με "μπλοκάκι" με σύμβαση μισθωτής εργασίας με αποτέλεσμα να έχει περιέλθει σε αδράνεια το μπλοκάκι. Πολλοί επίσης διέκοψαν την άσκηση του επιχειρηματικού επαγγέλματος αλλά δεν έκαναν τη σχετική διακοπή.
Σπύρος Δημητρέλης
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...