26 Ιαν 2016

Υπουργείο Παιδείας: Πότε θα γίνουν οι εκδηλώσεις στα σχολεία για τους Τρεις Ιεράρχες

Ενόψει της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών σας γνωρίζουμε τα εξής: H εορτή των Τριών Ιεραρχών είναι.....
αργία για τα Γυμνάσια, τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια, με βάση το Π.Δ. 104/79 (Α΄ 23), καθώς και τη με αρ. πρ. 80033/Γ2/4-08-2006 (Β΄ 1286) Υ.Α.

Επειδή κατά το τρέχον σχολικό έτος η εορτή των Τριών Ιεραρχών συμπίπτει με ημέρα που δεν λειτουργούν τα σχολεία (Σάββατο 30-1-2016), οι σχολικές μονάδες δύνανται να πραγματοποιήσουν εορταστικές εκδηλώσεις, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, κατά τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες, με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...