15 Ιαν 2016

Τράπεζες: Νέου τύπου ρυθμίσεις στις επιχειρήσεις

Επιμήκυνση δανείων έως και 15 χρόνια, αν μπει φρέσκο χρήμα. Οι απώλειες σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας αλλά και......
τα οφέλη. Η αποτυχία της προηγούμενης συνταγής ρυθμίσεων και η πίεση της ΕΚΤ. Τι δείχνει το παράδειγμα των super markets.

Στροφή σε μακροπρόθεσμου ορίζοντα ρυθμίσεις δανείων για προβληματικές επιχειρήσεις, που κρίνονται, όμως, βιώσιμες, θα πρέπει να κάνουν από φέτος οι τράπεζες, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις νέες εποπτικές απαιτήσεις και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το μείζον θέμα των «κόκκινων» δανείων.

Το νέο μοντέλο ενεργητικής διαχείρισης, που καλούνται να εφαρμόσουν οι τράπεζες και επί του οποίου θα αξιολογούνται από το ΤΧΣ, προϋποθέτει την υιοθέτηση ρυθμίσεων και διευθετήσεων δανείων που θα έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και θα λαμβάνουν υπόψη τους τη δυνατότητα πληρωμής των οφειλετών.

Πρόκειται για σημαντική παράμετρο καθώς οι τράπεζες θα αξιολογούνται όχι μόνο από τα ποσοτικά στοιχεία των ρυθμίσεων/διευθετήσεων που υλοποιούν, αλλά και από ποιοτικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα πόσα από τα ρυθμισμένα δάνεια εμφανίζουν καθυστέρηση εξυπηρέτησης.

Τα ποιοτικά στοιχεία από τις μέχρι σήμερα ρυθμίσεις είναι απογοητευτικά και για αυτό δεν ευθύνεται μόνο η πολιτική αβεβαιότητα. Ως το τέλος του 2014 το 70% των δανείων που είχαν ρυθμιστεί τουλάχιστον μία φορά συμπεριλαμβανόταν στα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (Non Performing Exposures- NPEs), είτε γιατί εμφάνιζαν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, είτε γιατί εκτιμάται ως μη πιθανή η εξόφλησή τους.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ένας από τους λόγους αποτυχίας των ρυθμίσεων είναι το γεγονός ότι στο 55% των περιπτώσεων εφαρμόστηκαν λύσεις βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα (π.χ. κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσµων οφειλών). Αντίθετα, λύσεις µακροπρόθεσµου χαρακτήρα υιοθετήθηκαν μόλις για το 20% των ρυθμίσεων και διευθετήθηκε οριστικά το 25% των περιπτώσεων.

Η νέα στρατηγική διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων περιλαμβάνει, όπως προκύπτει από τα ενημερωτικά δελτία των πρόσφατων αυξήσεων κεφαλαίου, πολιτικές διευθέτησης δανείων, που σταδιακά μετατοπίζονται από βραχυπρόθεσμες σε μακροπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις.

Τα πρώτα δείγματα θα τα δει η αγορά με την ολοκλήρωση της συζητούμενης αναδιάρθρωσης δανείων σε μεγάλες αλυσίδες super markets, όπως η Βερόπουλος και η Carrefour Μαρινόπουλος.
Στην περίπτωση της Βερόπουλος, οι τράπεζες συζητούν την επιμήκυνση των δανείων της σε βάθος έως και 15ετίας, με χαμηλά, συγκριτικά, επιτόκια, χωρίς να υπάρξει κεφαλαιοποίηση ή διαγραφή μέρους των απαιτήσεών τους.

Η επιμήκυνση του δανεισμού της Βερόπουλος σε συνδυασμό φυσικά με την εξαγορά της από τη Metro θα οδηγήσει στην εγγραφή ζημίας για τις τράπεζες σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας, αλλά την ίδια στιγμή δάνεια ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ και συμβάσεις leasing ύψους 65 εκατ. ευρώ καθίστανται ενήμερα και μάλιστα με μικρότερο αναλαμβανόμενο κίνδυνο καθώς ο όμιλος Metro δεν έχει δανεισμό.

Μακροπρόθεσμου ορίζοντα ρύθμιση δανείων είναι διατεθειμένες να κάνουν οι τράπεζες και στην περίπτωση της Carrefour Μαρινόπουλος, εφόσον η οικογένεια Μαρινόπουλου βάλει φρέσκο χρήμα μέσω αύξησης κεφαλαίου ή παρασχεθούν πρόσθετες εξασφαλίσεις επί άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων, όπως οι μετοχές της ΦΑΜΑΡ.
Χρήστος Κίτσιος
kitsios@euro2day.gr
Πηγή: euro2day.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...