15 Ιαν 2016

Προσλήψεις 20.000 εκπαιδευτικών

Με γερασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό δουλεύει η ατμομηχανή της.......
δημόσιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα οι καθηγητές που υπηρετούν στα λύκεια και γυμνάσια της χώρας, έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 48,8 χρόνια, ενώ οι μαθηματικοί σπάνε κάθε ρεκόρ με μέσο ΄όρο ηλικίας τα 52 χρόνια! Ακολουθούν οι φυσικοί, χημικοί βιολόγοι και γεωλόγοι με μέσο όρο ηλικίας τα 51,2 χρόνια και μετά οι φιλόλογοι με μέσο όρο ηλικίας τα 47,7 έτη.

«Η εικόνα της ηλικιακή διάρθρωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού σε όλες τις βαθμίδες αποτυπώνει πτυχές της οικονομικής κρίσης και της μνημονικής διαχείρισής της. Τα τελευταία χρόνια έχουν αποχωρήσεις τριάντα χιλιάδες εκπαιδευτικοί και έχουν γίνει ελάχιστοι έως μηδενικοί διορισμοί» υπογράμμισε στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» ο υπουργός Παιδείας κ. Νίκος Φίλης και προαναγγέλλει 20.000 διορισμούς εκπαιδευτικών την επόμενη τριετία. Την πραγματικότητα, που επικρατεί στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση, κατέγραψε και η έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2015. Με το Οργανισμό αυτό, όπως εξηγεί ο κ. Φίλης θα έχουν διαβουλεύσεις προκειμένου από το σχολείο της κρίσης να περάσουμε στο σχολείο της ανάπτυξης και της συμμετοχής».

Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Παιδείας φτιάχνει έναν νέο «οδικό χάρτη» για να αντιμετωπισθούν τα κενά και το πρόβλημα των γερασμένου εκπαιδευτικού προσωπικού χαρτογραφώντας τη δύναμη δασκάλων και καθηγητών προκειμένου να έχει μια αντικειμενική εικόνα για όλα όσα τους αφορούν. 

Η καταγραφή αυτή μέχρι στιγμή δίνει τα εξής στοιχεία:
Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπηρετούν σε μόνιμες θέσεις συνολικά 135.766 δάσκαλοι και καθηγητές. Από αυτούς οι 66.179 υπηρετούν στην πρωτοβάθμιας εκπαίδευση και οι υπόλοιποι 68.123 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα υπηρετούν και 20234 αναπληρωτές, εκ των οποίων οι 13.512 σε νηπιαγωγεία και δημοτικά και οι υπόλοιποι 6.488 σε γυμνάσια και λύκεια.

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στον μόνιμους εκπαιδευτικούς ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 45,6 έτη (και στους αναπληρωτές τα 43,4 έτη). Στη δευτεροβάθμια η ηλικία αυξάνεται και ο μέσος όρος φτάνει τα 48,8 έτη (και τα 48 έτη στους αναπληρωτές).

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μοιάζει κάπως ισορροπημένο ηλικιακά καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός δασκάλων και νηπιαγωγών σε ηλικίες που κινούνται μεταξύ 25-35 ετών.

Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση όμως η εικόνα είναι διαφορετική καθώς το προσωπικό μοιάζει γερασμένο αφού η μέση ηλικιακή τιμή των μονίμων εκπαιδευτικών είναι τα 48,8 έτη. Την πρωτιά μάλιστα κατέχουν οι μαθηματικοί με μέσο όρο ηλικίας τα 52 χρόνια! Ακολουθούν οι φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι και γεωλόγοι με μέσο όρο ηλικίας τα 51,2 χρόνια και ακολουθούν οι φιλόλογοι με ΄μέσο όρο ηλικίας τα 47,7 έτη. 
Η εικόνα αυτή είναι απογοητευτική αν σκεφτεί κανείς ότι το 57% των μονίμων εκπαιδευτικών είναι φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικών επιστημών και ξένων γλωσσών, δηλαδή οι ειδικότητες που έχουν εκπαιδευτικούς μεγάλους σε ηλικία.
Πηγή: ΕΘΝΟΣ - Λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...