14 Φεβ 2016

Το καλοκαίρι η νέα ρύθμιση του υπουργείου για τα αυθαίρετα

«Αισίως», οι δηλώσεις αυθαιρέτων άγγιξαν το ένα εκατομμύριο, φθάνοντας........
τις 980.000, με τα έσοδα από τις τελευταίες δύο ρυθμίσεις να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η συνεχώς μειούμενη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία νομιμοποίησης δείχνει ότι τα περιθώρια... «προσέγγισης» των αυθαιρετούντων πλέον εξαντλούνται.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναζητεί τρόπο αναθέρμανσης του ενδιαφέροντος και υποστηρίζει ότι θα παρουσιάσει μια νέα ρύθμιση για τα αυθαίρετα το καλοκαίρι, ευνοϊκότερη για τους οικονομικά ασθενέστερους. Ωστόσο, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι της νομιμοποίησης... ουκ έστιν τέλος.

Πρόσφατα, το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την πρώτη παράταση στις προθεσμίες του ν.4178/13, έως τις 8 Οκτωβρίου 2016. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (26 Ιανουαρίου), με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου νόμου έχουν γίνει 417.864 δηλώσεις πολεοδομικών αυθαιρεσιών: οι 157.571 βρίσκονται ακόμα στο αρχικό στάδιο, 139.944 βρίσκονται στα ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας, ενώ σε 120.273 περιπτώσεις έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής με την καταβολή ολόκληρου του προστίμου.

Στα αυθαίρετα αυτά θα πρέπει να προστεθούν οι 284.387 δηλώσεις που είχαν γίνει στον προηγούμενο νόμο (ν.4014/11, που ακυρώθηκε από το ΣτΕ) και «μεταφέρθηκαν» στον ν.4178/13. Αλλά και ακόμα 278.442 δηλώσεις που έγιναν στον 4014/11 αλλά δεν «μεταφέρθηκαν» στον νέο νόμο. Συνεπώς, 980.693 αυθαίρετα.

Υπενθυμίζεται ότι στον ν.3843/10 (για τους ημιυπαίθριους) εντάχθηκαν 890.021 αυθαίρετα και εισπράχθηκαν 933,5 εκατ. ευρώ. Επομένως από το 2010 έως σήμερα έχουν «δηλωθεί» και νομιμοποιηθεί 1,8 εκατ. πολεοδομικές αυθαιρεσίες.

Τα προβλήματα όμως στη διαδικασία νομιμοποίησης είναι πολλά. Κατ’ αρχάς, οι 278.442 δηλώσεις που έγιναν στον ν.4014/11 και δεν μεταφέρθηκαν στον νέο νόμο βρίσκονται «στον αέρα», αφού η ρύθμιση με βάση την οποία νομιμοποιήθηκαν έχει ακυρωθεί. Το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε το 2013 προβλέψει μια προθεσμία για τη μεταφορά τους, η οποία παρήλθε πριν από ένα έτος.

Επιπλέον, δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσες δηλώσεις είναι «στάσιμες», δηλαδή σε πόσες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων πλήρωσαν μόνον το παράβολο ή κάποιες από τις δόσεις και μετά σταμάτησαν, από οικονομική αδυναμία να συνεχίσουν. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι το υπουργείο δεν έχει ακόμα και σήμερα πρόσβαση στη βάση δεδομένων (η δημιουργία και η λειτουργία της οποίας είχαν ανατεθεί στο ΤΕΕ) επειδή... δεν έχει ακόμα υπογραφεί σύμβαση ανάμεσα στα δύο μέρη. Πρόσφατα ο κ. Γιάννης Τσιρώνης ανέφερε ότι υπήρξαν συζητήσεις και το τελικό ποσό μειώθηκε (στις 800.000 ευρώ από 1,2 εκατ.), χωρίς όμως να λήξει η εκκρεμότητα.

Τέλος, σημαντικό ζήτημα των δύο τελευταίων νόμων για τα αυθαίρετα (ν.4014/11 και 4178/13) είναι η απουσία ελέγχων. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των δηλώσεων αυθαιρέτων που δεν θα έπρεπε κανονικά να είχαν δηλωθεί είναι άγνωστος.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΤΕΕ, μόλις 287 δηλώσεις έχουν ακυρωθεί, αριθμός που σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα. Συνεπώς οι 980.000 δηλώσεις δεν πρέπει να... θεωρούνται δεδομένες.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ
Πηγή: kathimerini.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...