10 Φεβ 2016

Αυτά είναι τα 116 πιστοποιητικά που μπορείτε να παραλάβετε μέσω ΕΡΜΗΣ ή ΚΕΠ – Όλη η διαδικασία και η λίστα

Σε 116 ανέρχονται τα πιστοποιητικά που μπορούν να παραλάβουν οι πολίτες είτε ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο από την ηλεκτρονική τους θυρίδα είτε με φυσική παρουσία από το ΚΕΠ της επιλογής τους. Η διαδικασία μπορεί να γίνει......
είτε από την πύλη ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr) μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη, είτε πηγαίνοντας στα ΚΕΠ που δηλώνει o πολίτης κατά την υποβολή της αίτησης.

Για τις 116 υπηρεσίες, ο υπάλληλος του ΚΕΠ αναζητά με φυσικό τρόπο το παραγόμενο αποτέλεσμα από τον αρμόδιο φορέα και απαντά στον πολίτη.

Κατά την υποβολή της αίτησης, ζητείται από τον πολίτη η επιλογή ενός ΚΕΠ το οποίο θα διαχειριστεί την υπόθεσή του.

Εάν επιθυμεί το αποτέλεσμα της αίτησης να αποθηκευτεί απευθείας στην ηλεκτρονική του θυρίδα θα πρέπει να επιλέξει στο πρώτο βήμα, ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων.

Επισημαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μπορεί να το εκτυπώσει και να το χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014).

Εάν η ηλεκτρονική αίτηση απαιτεί δικαιολογητικά τότε θα πρέπει να επισυνάψει τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω της ηλεκτρονικής του θυρίδας.

Την πορεία της αίτησης μπορεί να την παρακολουθήσετε από τον φάκελο υποθέσεών του.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεσή του στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Στην Πύλη ΕΡΜΗΣ αναφέρονται ως «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Όχι άμεση παραλαβή αποτελέσματος» ή «Κατηγορίας 01» και είναι απευθείας προσβάσιμες με ένα κλικ ΕΔΩ

Να σημειωθεί ότι οι πολίτες μπορούν να πιστοποιηθούν στην ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ με τους κωδικούς του taxis net και να δημιουργήσουν την δική τους Ηλεκτρονική Θυρίδα που τους επιτρέπει την αποθήκευση των απαραίτητων εγγράφων για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του με την δημόσια διοίκηση.

Οι υπηρεσίες – πιστοποιητικά που μπορείτε να παραλάβετε με τους δύο αυτούς τρόπους (από τον υπολογιστή σας ή από τα ΚΕΠ) υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα:
1
Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας προς τον ΟΓΑ
2
Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ
3
Αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας (ΕΥΔΑΠ)
4
Αναγγελία μεταβολών ασφαλισμένου ΟΓΑ
5
Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
6
Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)
7
Αντικατάσταση απολεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας από το ΤΣΑΥ
8
Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο Μητρώο Α.Ε.
9
Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων
10
Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά
11
Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα
12
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών – παραπληγικών και ακρωτηριασμένων
13
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)
14
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας
15
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
16
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS
17
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία
18
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία
19
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα
20
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών – παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίου
21
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας
22
Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσενικών
23
Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ
24
Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις ιατρικής του ΔΟΑΤΑΠ της εξεταστικής περιόδου του εκάστοτε έτους
25
Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος
26
Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων
27
Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ)
28
 Έγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)
29
Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων δικηγόρων
30
Εγγραφή στο δημοτολόγιο
31
Έκδοση βεβαιώσεων αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης
32
Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ
33
Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ
34
Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ
35
Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών προϊόντων ζωικής προέλευσης
36
Έλεγχος λανθασμένου αριθμού μετρητή της ΕΥΔΑΠ
37
Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία του
38
Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ. 160/91 (64, Α΄)
39
Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του
40
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
41
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους
42
Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του
43
Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα
44
Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους
45
Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης
46
Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)
47
Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης των 2 ισοδύναμων ζώων (πλην των οικοσίτων)
48
Χορήγηση άδειας εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτη χώρα
49
Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας – πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)
50
Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας)
51
Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
52
Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 133/83)
53
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
54
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
55
Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου
56
Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
57
Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης
58
Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΟΑΤΑΠ)
59
Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς
60
Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες καθηγητές
61
Χορήγηση βεβαίωσης αρχικής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ
62
Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ)
63
Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ
64
Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ
65
Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ)
66
Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΓΑ
67
Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
68
Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ)
69
Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ – προώθηση δελτίου απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας
70
Χορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)
71
Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ
72
Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού
73
Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
74
Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από τον ΟΓΑ
75
Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠ
76
Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ
77
Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
78
Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση από τον ΟΓΑ
79
Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ
80
Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ
81
Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης – διακοπής / αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ.
82
Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
83
Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
84
Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς
85
Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές
86
Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/1974
87
Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 1041/1979, άρθρα 41 και 43)
88
Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ
89
Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
90
Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
91
Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών
92
Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
93
Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας
94
Αίτηση – δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)
95
Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ
96
Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
97
Βεβαίωση καλής λειτουργίας αποχετευτικού συστήματος ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων για τον ΕΟΤ
98
Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
99
Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ
100
Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
101
Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ
102
Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)
103
Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ – πρώην ΤΕΒΕ)
104
Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
105
Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ (Ν. 1813/1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ.1)
106
Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 159/1950)
107
Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 154/1951
108
Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ)
109
Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)
110
Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων
111
Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων
112
Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
113
Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς
114
Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές
115
Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία
116
Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...