20 Ιαν 2016

O Chrome θα γίνει πολύ πιο γρήγορος

Ο Google Chrome θα γίνει πολύ πιο γρήγορος και θα καταναλώνει.......
λιγότερα δεδομένα με τον αλγόριθμο συμπίεσης Broti.

Η Google θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Broti για την συμπίεση των δεδομένων στον Chrome web browser, επιλογή που θα κάνει τον κάνει πολύ πιο γρήγορο και περισσότερο οικονομικό σε ό,τι αφορά την κατανάλωση δεδομένων.

Ο Broti παρουσιάστηκε από την Google τον περασμένο Σεπτέμβριο και σύμφωνα με την εταιρεία θα μειώσει την κατανάλωση δεδομένων κατά 26% σε σχέση με τον έως τώρα αλγόριθμο συμπίεσης Zopfli. Επίσης, αναμένεται ο Broti να μειώσει την κατανάλωση ισχύος, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις φορητές συσκευές.

Ο Broti θα χρησιμοποιεί ένα εξολοκλήρου “new data format”, το οποίο θα είναι καλύτερο στην συμπίεση και γρήγορο στην αποσυμπίεση όπως άλλα.

Μπορείτε να δοκιμάσετε τον Broti στον Chrome Canary [o browser της Google για τη δοκιμή νέων χαρακτηριστικών], ενώ επίσημα θα γίνει διαθέσιμος με την επόμενη έκδοση του Chrome στο desktop και στο mobile.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...