10 Ιαν 2016

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Ζητούνται βήματα σωστής κατεύθυνσης με κόστος

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου 
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που.....
θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄μ.μ.για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέματα ημερησίας διάταξης
1. Διαβούλευση περί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη νήσο Μύκονο για το έτος 2016.
2. Περί εξέτασης χορήγησης βεβαίωσης για την έγκριση ειδικής διαδρομής και την θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης.
3. Περί γνωμοδότησης για το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στη νήσο Μύκονο.
4. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, θεμάτων κ.λ.π.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μιλτιάδης Κ. Ατζαμόγλου
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...