9 Ιαν 2016

Το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο

Με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της μισθολογικής εξέλιξης.......
των υπαλλήλων. Προβλέπεται βασικός εισαγωγικός μισθός τα 780 ευρώ και εξέλιξη με διετίες και τριετίες ανάλογα την εκπαίδευση.

Οδηγίες για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο έστειλε το υπουργείο Οικονομικών στους εμπλεκόμενους φορείς με τη μορφή εγκυκλίου. 


Όπως είναι γνωστό με τις αλλαγές που ψηφίστηκαν στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο αποσυνδέεται το βαθμολογικό από το μισθολογικό καθεστώς του υπαλλήλου. Το προσωπικό που υπάγεται στις διατάξεις του νέου νόμου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, στα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.).

Με τις διατάξεις καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων. Προβλέπεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής:
α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. υπηρεσία τριών ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. υπηρεσία δύο ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο.
Ο μηνιαίος βασικός μισθός του νεοεισερχόμενου υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι τα 780 ευρώ.
Πηγή: euro2day.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...