8 Ιαν 2016

ΥΠΕΣ κατά δημάρχων για την καθυστέρηση των… δύο χρόνων: Επιλέξτε εδώ και τώρα προϊσταμένους – Ποια είναι η διαδικασία & η προθεσμία (εγκύκλιος)

Με διευκρινιστική εγκύκλιο και… εμφανή εκνευρισμό, ο γενικός γραμματέας.......
του υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης, περιγράφει πλήρως τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α’ βαθμού, βάσει των μεταβατικών διατάξεων του νόμου 3839/2010.

Δείτε αναλυτικότερα την εγκύκλιο ΕΔΩ
YΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ

Αφορμή της εγκυκλίου, σύμφωνα με την aftodioikisi.gr,όπως αναφέρεται στο κείμενο το γεγονός ότι παρήλθαν δύο έτη και πλέον από την αποστολή προηγούμενων εγκυκλίων, «χρονικό διάστημα που δεν δικαιολογεί τη μη ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, στην υπηρεσία μας περιέρχονται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες αρκετοί ΟΤΑ είτε δεν έχουν ξεκινήσει, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων».

Όλα αυτά ενώ «είχε επισημανθεί επανειλημμένως η υποχρέωση των φορέων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, καθώς και των συνεπειών που η αναιτιολόγητη μη τήρηση αυτής επιφέρει», σύμφωνα πάντα με τις αναφορές της εγκυκλίου.

Πλέον, οι Δήμοι καλούνται να αποστείλουν στις υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών συμπληρωμένο το σχετικό πίνακα καθώς και το αντίστοιχο διαβιβαστικό έγγραφο το οποίο θα πρέπει να φέρει σφραγίδα ακριβούς αντιγράφου, ηλεκτρονικά και μόνο, στη διεύθυνση t.datapta@ypes.gr έως τις 25 Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με την εγκύκλιο.

Το υπουργείο εφιστά την προσοχή στα κάτωθι:

- Υπόχρεοι φορείς για την αποστολή των στοιχείων είναι οι ΟΤΑ α΄βαθμού, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα Ιδρύματα και οι Σύνδεσμοι αυτών.
- κάθε υπόχρεος φορέας θα αποστείλει αποκλειστικά το δικό του πίνακα με το αντίστοιχο διαβιβαστικό έγγραφο σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό μήνυμα, δηλ. δεν πρέπει να αποστέλλονται πίνακες που θα ενσωματώνουν πολλούς φορείς και
- η συμπλήρωση του σχετικού πίνακα και αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος και τα κατωτέρω υποδείγματα, και να μην πραγματοποιούνται πολλαπλές αποστολές.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...