15 Ιαν 2016

ΟΑΕΔ: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για τα επιδόματα

Μέχρι την 31.03.2016 προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αφορούν.......
το νέο ηλεκτρονικό σύστημα. 

Προκειμένου για την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη ήδη από την 04.01.2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή η παροχή μιας σειράς υπηρεσιών του Οργανισμού μας αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής μας Πύλης ή των ΚΕΠ.
Παρ’ όλα αυτά επειδή κατά τη μετάβαση στο νέο αυτό σύστημα εντοπίσθηκαν προβλήματα κυρίως προσαρμογής στις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, προκειμένου αυτά να αντιμετωπισθούν και να ομαλοποιηθεί η εφαρμογή του συστήματος παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Υπηρεσιών του Οργανισμού μας (ΚΠΑ2) μέχρι την 31.03.2016 για τα εξής επιδόματα:
 Επίδομα νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)
 Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα
 Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας
 Ειδικό Βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα Μητρώα Ανέργων
 Επίδομα Αποφυλακισμένων
 Ειδικό Βοήθημα λόγω επίσχεσης Εργασίας
 Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας
 Συμπληρωματικό Επίδομα Μητρότητας

Επισημαίνεται ότι η ανανέωση των Δελτίων Ανεργίας εξακολουθεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής μας Πύλης ή των
ΚΕΠ.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...