21 Ιαν 2016

Οι νέες αμοιβές των στελεχών του Δημοσίου

Από 4.600 ευρώ έως 1.500 περίπου ευρώ τον μήνα κυμαίνονται, με το νέο μισθολόγιο,......
οι αμοιβές των επικεφαλής του Δημοσίου –γενικών γραμματέων, μετακλητών, ειδικών συμβούλων κ.λπ.– σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο βασικός μισθός γ.γ. υπουργείου με το νέο μισθολόγιο ορίζεται σε 3.231 ευρώ. Με την προσθήκη του επιδόματος θέσης ευθύνης 1.400 ευρώ, οι αποδοχές ανέρχονται σε 4.631 ευρώ μηνιαίως. Ο βασικός μισθός του αναπληρωτή γ.γ. και ειδικού γραμματέα υπουργείου ορίζεται σε 2.800 ευρώ. Στο ποσό προστίθεται επίδομα ευθύνης 1.150 ευρώ, με αποτέλεσμα οι αποδοχές να φτάνουν τα 3.950 ευρώ μηνιαίως. Ως προς τους υπαλλήλους ειδικών θέσεων α΄ και β΄ βαθμού, ο βασικός τους μισθός ορίζεται σε 1.960 και 1.820 ευρώ αντίστοιχα.

Οι αμοιβές των μετακλητών υπαλλήλων σε γραφεία μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών, βάσει του νέου μισθολογίου έχουν ως εξής:

• Οι διευθυντές πολιτικών γραφείων μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών κατατάσσονται στο καταληκτικό κλιμάκιο της κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και η αμοιβή τους ορίζεται σε 2.154 ευρώ.

• Οι ειδικοί σύμβουλοι των γενικών γραμματειών του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, της γενικής γραμματείας Συντονισμού, των λοιπών μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών, των γενικών, αναπληρωτών γενικών και ειδικών γραμματέων υπουργείων, καθώς και των αποκεντρωμένων διοικήσεων κατατάσσονται ανάλογα με την εκπαίδευσή τους στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι διδακτορικού ή οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης στην κατηγορία ΠΕ λαμβάνουν 2.036 ευρώ, ενώ στην κατηγορία ΤΕ 1.917 ευρώ. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού στην κατηγορία ΠΕ λαμβάνουν 1.918 ευρώ και στην κατηγορία ΤΕ 1.807 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι κατατάσσονται στο 13ο κλιμάκιο της κατηγορίας τους και εφόσον είναι ΠΕ λαμβάνουν 1.800 ευρώ, ενώ οι ΤΕ 1.697 ευρώ.

Ως προς τους ειδικούς συνεργάτες των γενικών γραμματειών του πρωθυπουργού και των λοιπών μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών, των γενικών και ειδικών γραμματέων και των αναπληρωτών τους, οι μισθοί έχουν ως εξής: εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, στην κατηγορία ΠΕ λαμβάνουν 1.918 ευρώ, στην κατηγορία ΤΕ 1.807 ευρώ. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού στην κατηγορία ΠΕ 1.800 ευρώ και στην κατηγορία ΤΕ 1.697 ευρώ, οι πτυχιούχοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στην κατηγορία ΠΕ λαμβάνουν 1.682 ευρώ και στην κατηγορία ΤΕ 1.587 ευρώ.

Περαιτέρω οι προϊστάμενοι των ειδικών γραφείων της γ.γ. του πρωθυπουργού, της γ.γ. της κυβέρνησης και της γ.γ. συντονισμού δικαιούνται βασικό μισθό 1.960 ευρώ τον μήνα, καθώς και επίδομα θέσης ευθύνης 600 ευρώ.

Οι ειδικοί σύμβουλοι των αιρετών στις περιφέρειες λαμβάνουν μισθό 1.623 ευρώ, οι ειδικοί συνεργάτες 1.564 ευρώ και οι επιστημονικοί συνεργάτες 1.682 ευρώ.
Αντίστοιχα, για δήμους μέχρι 20.000 κατοίκους οι ειδικοί σύμβουλοι αμείβονται με 1.269 ευρώ, οι επιστημονικοί συνεργάτες με 1.151 ευρώ, οι ειδικοί συνεργάτες με 1.092 ευρώ. Μικρές αυξήσεις σημειώνονται στους αντίστοιχους υπαλλήλους που εργάζονται σε δήμους 20.000 έως 100.000 κατοίκων και στους δήμους άνω των 100.000 κατοίκων.
Εύα Καραμανώλη
Πηγή:kathimerini.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...